20 maj 2019 klocka 09.00 - 17.30

Värmlands väg mot fossilfrihet.
Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Sverige har antagit tuffa klimatmål med stora utmaningar att minska utsläppen från våra transporter. Att fler fordon körs på förnybara bränslen eller el är en del av lösningen, men hur når vi dit?

Välkommen till en heldag om infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, där vi tillsammans diskuterar hur vi kan öka tillgängligheten och hur vi planerar för framtidens behov.

Förmiddag: Infrastruktur för förnybara drivmedel
 • En överblick i ämnet: Hur ser det ut i Värmland idag? f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel presenterar alternativen och tänkbara utvecklingsspår.
 • Projektet Hela gröna vägen, om hur Fyrbodals kommuner och näringsliv arbetat tillsammans för att snabba på omställningen till fossilfria transporter.
 • Sveriges åkeriföretag om vad som krävs för att fler åkerier ska välja förnybart och några inspirerande exempel.
 • Region Värmland om hur region- och tätortstrafiken har lyckats få ner sina koldioxidutsläpp.
 • Tillsammans diskuterar vi hinder, behov och vilka åtgärder som krävs för att förbättra infrastrukturen för förnybart i Värmland.

 • Eftermiddag: Infrastruktur för elfordon

  Karlstads El- och stadsnät om hur Karlstad arbetar med utbyggnaden av laddtjänster, från strategisk placering till betalning.
 • Hela gröna vägen om hur Fyrbodals kommuner, näringslivet och norska grannkommuner har jobbat för att främja elfordon i regionen.
 • Ett inspirerande exempel på hur ett bostadsbolag kan jobba för att erbjuda möjligheter att ladda elfordon.
 • Diskussion: hur kan vi fylla de ”vita vägsträckorna” i Värmland, hur kan vi förbättra infrastrukturen vid flerbostadshus, hur ska vi planera samhället när elfordonen blir fler?

Efter dagen följer ett mingel som är öppet för alla. Ta chansen att prata med leverantörer av laddtjänster om hur man fixar laddplats.

Evenemanget är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Fastighetsägarna och Karlstads El- och Stadsnät. Vi bjuder på frukostmacka, lunch och eftermiddagsfika.

För utställare till minglet
Vill du ställa ut? Kontakta: pernilla.safstrom@karlstad.se

Varmt välkommen!

Inbjudan pdf Pdf, 535.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt
Emma Björkman
Handläggare, Länsstyrelsen Värmland
Tel. 010-224 72 95
emma.bjorkman@lansstyrelsen.se


VAR:
Karlstad
KOSTNAD:
Ingen
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 maj 2019

Kontakt