24 apr 2019 klocka 09.00 - 16.00

Processutbildning intersektionella
perspektiv på våld i nära relationer

Bild på dockhus

Under utbildningen får du ökad kunskap om intersektionalitet och
normkritik, och får tillfälle att applicera kunskaperna på fiktiva fall
såväl som på din egen verksamhet.

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla din praktik eller verksamhet med hjälp av intersektionella perspektiv. Du kanske arbetar i en kommun, idéburen sektor, landsting eller annan verksamhet.

Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar. Men de som har ett svagt samhällsskydd riskerar att få sämre stöd eller inte upptäckas som utsatta för våld. För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd har länsstyrelserna tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”.

Hur påverkar heteronormativitet, rasism och otillgänglighet tillgången till skydd och stöd vid våldsutsatthet? Varför gör stereotyper om ideala offer och förövare att våldsutsatta aldrig upptäcks? Och hur kan vi utforma organisationer och skapa förtroende i enskilda möten så att stödet vid våld blir mer jämlikt? Det är några av de frågor vi tillsammans undersöker under utbildningen.

VAR:
Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 apr 2019

Kontakt