02 apr 2019 klocka 08.30 - 12.00

Hur antar vi utmaningen till en resurseffektiv konsumtion i Värmland?

De konsumtionsmönster som dominerar i Sverige idag orsakar stora växthusgasutsläpp. Konsumtionens miljöpåverkan behöver minska om vi ska nå de globala klimatmålen och Sveriges miljömål.

Innan år 2050 behöver vi landa på en tiondel av de utsläpp som sker nu, vilket betyder mindre än ett ton koldioxidekvivalenter per person och år.

Välkommen till en förmiddag för att fördjupa diskussionen om hållbar konsumtion!
Tillsammans påbörjar vi arbetet med målbild till Värmlands nya energi- och klimatstrategi.
Helene Williams från Karlstads Universitet och Kristina Difs från Konsumentverket ger oss insikt om konsumtionens klimatpåverkan. Länsstyrelsen Värmland beskriver regionala perspektiv.

Detaljerat program för dagen kommer när det närmar sig.

VAR:
Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 mar 2019

Anmäl dig

Kontakt