08 mar 2019 klocka 09.00 - 12.00

Hur kan det värmländska jordbruket bidra till klimatmålen?

Till år 2045 ska utsläppen av växthusgaser i Sverige ha minskat till netto noll. Samtidigt ska livsmedelsproduktionen öka. Vad kommer det att innebära för jordbruket i Värmland? Hur kan vi tillsammans möta utmaningarna och vilka möjligheter finns för Värmland?

Välkommen till en förmiddag för att fördjupa diskussionen om framtidens jordbruk i Värmland. Tillsammans påbörjar vi arbetet med målbild till Värmlands nya energi- och klimatstrategi.

Tobias Markensten och Anna Bjuréus från Jordbruksverket förklarar jordbrukets klimatpåverkan. Daniel Hedeås från Hushållningssällskapet delar erfarenheter från rådgivning till lantbrukare. Länsstyrelsen Värmland beskriver vad de nationella målen kan medföra i ett regionalt perspektiv.

Välkommen!

Hitta resa via resrobot.se Länk till annan webbplats.

VAR:
Best Western Gustaf Fröding Hotell, Höjdgatan 3, Karlstad.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 feb 2019

Kontakt