11 jun 2019 klocka 12.00 - 15.00

Passion för ekologisk mat: Träff 4

Morgonhöjdens Eko bjuder in till ett "smörgåsbord" av olika aktiviteter för lantbrukare med ekologisk produktion. Syftet med aktiviteterna är att ge mer kunskap och kompetens om viktiga frågor i ekologisk produktion, profilering och marknadsföring, samt försäljning. Ambitionen är också att alla deltagare delar med sig av erfarenheter och kunskaper.

Det är sammanlagt fem olika aktiviteter som erbjuds och eftersom de hänger ihop är det en fördel att delta i samtliga.

Marknaden för ekologiska livsmedel (träff 1)

Denna träff ställdes in p.g.a. bristande antal anmälda deltagare. Ersätts med en någon reviderad träff vid senare tillfälle som återfinns nedan.

Bra saker att tänka på för att lyckas skapa intresse runt sin produkt (träff 2)

Inspirationsföreläsning och dialogmöte med Janne Svensson, Bulldozer kommunikationsbyrå om hur man kan nå fram till hjärtat hos konsumenten med exempel från arbetet tillsammans med Wermlands Mejeri.

 • Efter föreläsningen fortsätter samtalen om vilka behov de enskilda lantbruksföretagen har om hur man kan utveckla sitt företag via samverkan och olika försäljningskanaler. Förberedelser för kommande möten med livsmedelsföretag och konsumenter.

Tid: onsdagen den 27 februari kl. 18.00 – 21.00

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, Stapelgatan 2 i Karlstad

Nya försäljningskanaler (träff 3)

Vilka mervärden finns i förädlade ekoprodukter?

Presentation av Kakaw.se - småskalig och ekologisk kvalitetschoklad från hela världen. Erik Hammar beskriver sitt förtag och hur han säljer sina kvalitetsprodukter via en e-handelsplattform.

 • Behovsanalys och önskemål från deltagarna om samverkan och nya vägar för försäljning.

Tid: måndagen den 4 mars kl. 18.00 – 21.00

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Skolgatan 7 i Molkom

Marknaden för ekologiska livsmedel (ersättning för uteblivna träff 1)

Inleds med kort beskrivning av nuläget och den informationskampanj som Organic Sweden förbereder inför september månad.

Nya försäljningskanaler

 • Presentation av den generiska kampanjen till vilken regionala och lokala initiativ är välkomna. Anders Heimer, Organic Sweden.
 • Presentation av deltagarnas företag, produkter och försäljningskanaler.
 • Gemensam planering för att delta i den stora nationella ekokampanjen i september utifrån var och ens produktion och önskemål. Målsättningen är att utforma konkreta samverkansplaner.

Tid: måndagen den 6 maj kl. 18.00 - 21.00

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, Stapelgatan 2 i Karlstad

Samtal om informationskampanjen Eko September (träff 4)

 • Under lunchen informerar ordförande Bengt Edsgård, Ekologiska lantbrukarna, Värmland, om ekologiskt jordbruk
 • Anders Heimer, Organic Sweden, informerar om kampanjen ”Eko September”
 • Utformning av samverkansplaner för deltagande i kampanjen ”Eko September” och detaljplanering av de aktiviteter som ska genomföras

Syftet med lunchen är att de inbjudna gästerna som kommer från detaljhandel i Värmland, leverantörer av ekologiska livsmedel och ekologiska lantbrukare ska få kunskap om kampanjen Eko september och kunna planera för att ha produk-ter i sina sortiment i september. Meningen är att den ökade försäljningen i handeln förhoppningsvis kan tillgodoses med värmländska ekologiska produkter.

Som lunch serveras husmanskost baserad på värmländska råvaror.

Passionerade konsumenter med intresse för ekologisk produktion (träff 5)

Informationsmöte med miljö- och konsumentgrupp

 • Information om samverkansprojekt med Ekologiska Lantbrukarna om kampanjen Eko September i Värmland som handlar om att förmedla kunskap om mervärden med ekologiska livsmedel
 • Visning av ekologisk trädgårdsodling och utbyte av odlingserfarenheter
 • Kvällsfika med ekologiska råvaror
 • Samtal om hur miljöengagerade konsumenter kan samarbeta med värmländska lantbrukare för att ge kunskap om mervärden

Syftet är att utbyta kunskap om viktiga frågor ekologiska odlingar och som konsument av ekologiska livsmedel. Ambitionen är också att alla deltagare delar med sig av erfarenheter och lärdomar.

Tid: tisdagen den 11 juni kl. 18.00 - 21.00

Plats: Södra Morgonhöjden, Snårstad 525, 655 93 Karlstad

Anmälan

Anmälan för respektive aktivitet sker till Morgonhöjdens Eko via e-post anders.heimer@organicsweden.se, eller via telefon 070-528 89 27.

Det går bra att anmäla sig till flera träffar på en gång!

VAR:
Terassen Gastro i Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 jun 2019

Kontakt