18 mar 2019 klocka 13.15 - 16.00

Hur ser morgondagens energisystem ut?

År 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion. Dessutom ska energianvändningen bli 50 procent effektivare till år 2030. Vad kommer det innebära för energisystemet och för Värmland? Hur kan vi bäst möta utvecklingen? 

Välkommen till en eftermiddag för att fördjupa diskussionen om framtidens energisystem i Värmland. Tillsammans påbörjar vi arbetet med målbild till Värmlands nya energi- och klimatstrategi.

Carl-Martin Johborg från Energimyndigheten presenterar färska scenarier för 100 procent förnybar elproduktion och arbetet med nationella sektorsstrategier för energieffektivisering. Länsstyrelsen Värmland beskriver vad de nationella målen kan medföra i ett regionalt perspektiv.

Detaljerat program för dagen meddelas senare.

Varmt välkomna!


VAR:
Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt deltagande
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 mar 2019

Kontakt