24 jan 2019 klocka 09.00 - 16.00

Öka skörden genom optimerad stallgödselanvändning

Gårdsexempel och föreläsningar om användning av organiska gödselmedel

Kl 9:00 Inledning med fika (Scandics frukostbuffé)

  • Lönsamhet i gödsling i ekologisk odling, vad ger ett kg kväve i merskörd? Pia pratar också hushållning av det kväve vi har, exempelvis djupmyllning av pellets
  • Vi tittar på möjligheterna att blanda olika gödselslag som kycklinggödsel, Vinass och flytgödsel och får höra praktiska erfarenheter från Karl-Petter Bergvall, Ramstad Gård, Anders Nilsson, Högsäter

Ca kl 12:00 Scandics lunchbuffé med kaffe och dessert på maten

  • Christer Johansson från Jordbruksverket går igenom teknik för separering av flytgödsel och visar kalkyler och möjligheter. Christer tar även upp det senaste kring olika typer av myllning, t.ex. effekten av myllning med släpskor m.m
  • Hugo Westlin teknik- och energirådgivare vid Hushållningssällskapet Väst visar hur vi kan minska skadlig markpackning vid stallgödselspridning. Hugo är även växtodlingsansvarig vid Kullingsjö Lantbruk AB, som räknat på användning av matarslang och myllningsaggregat
  • Robert Aronius, Hillringsberg delar med sig av sina erfarenheter från system med att pumpa flytgödsel via rör och slang, satelitbrunnar, förflytta med lastbil till container vid fältkant, sprida gödseln med släpslang och utläggare m.m.

Ca kl 15:30 Sammanfattning, avslutning och fikabuffé

Medverkande:
Christer Johansson Jordbruksverket
Robert Aronius Hillringsbergs Lantbruk
Karl-Petter Bergvall Ramstad Gård
Anders Nilsson, Högsäter
Hugo Westlin, Pia Björsell och Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet

Aktiviteten finansieras med stöd från Europiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

VAR:
Scandic Klarälven, Karlstad
KOSTNAD:
345 kr inkl. två fika och lunchbuffé (betalas på plats)
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 jan 2019

Anmälan

Skicka ett sms till Pia Björsell, Hushållningssällskapet, tfn 072-402 35 14 (ange ev. matallergi)

Kontakt