05- 06 mar 2019 klocka 09.00 - 16.30

Klimatanpassa kommunens
dricksvattenförsörjning

Klimat- och väderförändringarna har redan påverkat dricksvattenförsörjningen i flera av landets kommuner. Problem med försörjningen av dricksvatten får stora konsekvenser för samhället.

Länsstyrelsen Värmland bjuder tillsammans med Livsmedelsverket in kommunerna i länet till en två-dagars workshop. Syftet är att förse kommunerna med ny kunskap och nya verktyg för att kunna starta eller fortsätta sin klimatanpassning. Det material kommunen producerar under workshopen blir också ett viktigt underlag för bland annat fysik planering, risk och sårbarhetsanalyser och planering för höjd beredskap.
Metoden KASKAD som presenteras finns i en handbok som utvecklats av Livsmedelsverket i brett samarbete med fler myndigheter och representanter från VA- Sverige.

För vem?

Kommunpolitiker, kommunledning, tjänstemän på kommunala förvaltningar, dricksvattenproducenter/tekniskt kontor, miljökontor, samhällsplanerare, beredskapssamordnare/säkerhetssamordnare. Störningar i dricksvattenförsörjningen påverkar all verksamhet i samhället. För att få mesta möjliga nytta av de två dagarna är det därför viktigt att representanter för flera olika funktioner i kommunen deltar. Ett alternativ för politiker som inte har möjlighet att sätta av två dagar är att enbart delta i slutredovisningen av anpassningsplanerna efter lunch dag två.

Inbjudan och program Pdf, 1006.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjärtligt välkomna!

VAR:
Scandic Winn, Norra strandgatan 11,Karlstad
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar lunch och fika båda dagarna.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 jan 2019

Möjlighet till efteranmälan

Det finns möjlighet till efteranmälan (efter 31 januari). Anmäl dig via e-post till Karin de Beer. Se kontaktinformation nedan.

 

Anmäl dig

Kontakt