19- 21 feb 2019 klocka 00.00 - 00.00

Säkerhetsskyddsutbildning

Länsstyrelsen Värmland inbjuder till utbildning i säkerhetsskydd för aktörer i Värmlands län. Utbildningen genomförs av Försvarshögskolan, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Säkerhetspolisen.

Syftet med utbildningen är att öka aktörernas individuella kunskaper och öka den samlade förmågan till systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete för att möta kraven på utveckling av Sveriges totalförsvar.

Utbildningen hålls under tre dagar samt en påföljande uppföljningsdag. Första dagen fokuserar på legala grunder, andra dagen rör temat säkerhetsanalys, tredje dagen säkerhetsskydd och den fjärde dagen redovisas hemuppgifter samt diskuteras gemensamma synsätt för säkerhetsskydd i Värmland.

Förkunskapskrav
Vissa förberedelser krävs. Omfattning ca 3–5 timmar. Anmälda deltagare kommer få länk till digital undervisning.

Behörighet
Deltagaren ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3. Länsstyrelsen Värmland ser gärna att deltagarna har säkerhetsklass nivå 2. Deltagaren anses som behörig om processen med registerkontroll har påbörjats innan utbildningsstart, även om den inte hunnit slutföras.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som innehar, eller kommer att inneha, befattning i er verksamhets säkerhetsskydd med uppgifter avseende säkerhetsskydd där säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller. Främst avses:

• Säkerhetsskyddschef och biträdande säkerhetsskyddschef
• Ersättare till säkerhetsskyddschef
• Personer med uppgifter avseende säkerhetsskydd inom skyddsvärd kommunal verksamhet
• Personer med uppgifter avseende säkerhetsskydd i kommunala bolag

Preliminärt program
Dag 1
Introduktion
Grunder säkerhetsskydd
Legala grunder
Säkerhetsskydd

Dag 2
Säkerhetsanalys

Dag 3
Säkerhetsskyddsåtgärder
Tillämpning

Dag 4
Redovisninga av hemuppgifter
Dialog kring säkerhetsskydd i Värmland

Varmt välkommen med din anmälan!

Inbjudan Säkerhetsskyddsutbildning Pdf, 432.9 kB, öppnas i nytt fönster.

VAR:
Dömle Herrgård, Deje. Uppföljningsdag 27 mars på Länsstyrelsen Värmland, Karlstad.
KOSTNAD:
Kursavgift: 10 000 kr per deltagare, debiteras av MSB i efterskott. Internatkostnad: 3 195 kr per deltagare, debiteras av Länsstyrelsen i efterskott.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 jan 2019

Kontakt