07 feb 2019 klocka 13.00 - 16.00

Dialogmöte om klimatanpassning

Länsstyrelsen bjuder in representanter från alla kommuner i Värmland till ett dialogmöte om klimatanpassning.

Målgrupp för mötet är politiker med ansvar för översiktsplanering eller strategiska frågor (t ex ordförande i miljö- och byggnadsnämnd, eller ordförande i kommunstyrelsen) tillsammans med tjänstemän som är insatta i klimatanpassningsfrågor (t ex miljöstrateg, samhällsbyggnadschef eller teknisk chef).

Syftet med mötet är att informera varandra om kommande arbetet med klimatanpassning för att få till ett samordnat arbete kommande åren. Vi vill stämma av förväntningar och behov av stöd inom klimatanpassningsområdet.

Inför mötet Länsstyrelsen ser gärna att en eller flera kommuner delar med sig av sitt arbete i korta presentationer (5-10 min). Svara ja eller nej till detta i anmälan.

Preliminär dagordning för mötet

13:00-14:00 Korta informationspunkter från Länsstyrelsen inom samhällsbyggnadsområdet (t ex. kulturmiljö, friluftsliv, energi, fysisk planering, miljööverenskommelser)

14:00-14:30 Korta presentationer från Länsstyrelsen och kommuner om arbetet med klimatanpassning.

14:30-15:00 Fika

15:00-15:45 Dialog om förväntningar, behov och samordning av arbetet

15:45-16:00 Sammanfattning

Välkomna!
Kenneth Johansson, Landshövding

VAR:
Länsstyrelsen Värmland
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 jan 2019

Anmäl dig

Anmälan är stängd. Vill du efteranmäla dig? Kontakta Karin de Beer. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakt