07 mar 2019 klocka 00.00 - 00.00

Vidareutbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L

En kurs för den vars behörighet går ut 2019-05-31 eller 2020-05-31.

Kursen som är 1 dag ger behörighet för all utomhusanvändning. Vill du ha behörighet även för växthusanvändning måste du svara på extra frågor på provet.

Behörighetsutbildningar ges med flera inriktningar på olika platser i Sverige Inriktningarna är; jordbruk, park/golf/ grönyta/friland och skog. Vill du veta mer gå in på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats.

VAR: Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad.

KOSTNAD: 2000 kr (exkl. moms)

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt