05 mar 2019 klocka 10.30 - 16.00

Våld i ungas parrelationer

Brottsofferjouren Värmland och Länsstyrelsen Värmland bjuder in
till en dag om våld i ungas parrelationer. Målgruppen för dagen är
personal inom kommun, förtroendevalda, polisen, kriminalvården, rättsväsendet, elevhälsa, landstinget, ideella organisationer och andra intresserade.

Program för dagen
10.00 Kaffe och registrering
10.45 Inledning
11.00 Brott i nära relationer bland unga - Sofia Axelsson, utredare vid Brå (Brottsförebyggande rådet)
12.00 Lunch
13.00 Våld i ungas parrelationer - Mikis Kanakaris,
Verksamhetsutvecklare på Stiftelsen 1000 Möjligheter.

VAR:
CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad
KOSTNAD:
500 kr/person: I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Anmälan är bindande men kan överlåtas, utebliven närvaro debiteras fullt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 feb 2019

Kontakt