09 nov 2018 klocka 09.30 - 15.30

God markvård - för högre och jämnare skördar!

Träffen börjar i sal med gemensam fika och föredrag om bland annat täckdikningsplaner och hur man producerar så höga och jämna skördar som möjligt. Därefter blir det lunch och sen fortsätter träffen i fält med undersökning av markstruktur och maskinvisning.

Program

Kl 9:30 Fika och inledning

- Hur får man marken att producera så höga och jämna skördar som möjligt? Åtgärder som skapar förutsättningar för en bra rotutveckling med bra växtnäringsutnyttjande och god vattenförsörjning (Anna Bjuréus, Jordbruksverket)

- Täckdikningsplaner och val av filtermaterial och grus (Dag Hallén, Värmskog Mark & Sjökartor)

Kl 12-13 Lunch och kaffe i bygdegården

- Undersökning av markstrukturen i fält. Undersökning av ett fält som har helt olika odlingshistorik på olika delar (Anna Bjuréus, Jordbruksverket, Per Henningsson, Backa)

- Maskinvisning på Backa: Helburen och delburen on-landplog, plogens påverkan på markpackningen. Demoplöjning med hel vändskiva respektive spaltvändskiva. Gödseltunna och olika balsläp, axelbelastning och val av däck.

Kl 15:30 Sammanfattning och avslutning

> Inbjudan Pdf, 228.2 kB.

Frågor och anmälan
Anmälan görs via telefon till någon av följande personer:

Ulrica Broström, Hushållningssällskapet
Tel: 070-829 09 26

Per Henningsson, LRF
Tel: 070-665 71 11

VAR:
Nybbele bygdegård
KOSTNAD:
Självkostnadspris för mat och fika, betalas på plats.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 nov 2018

Kontakt