14- 16 maj 2019 klocka 00.00 - 00.00

Regional samverkanskurs - RSK 2019

Blixtnedslag RSK 2019

Hur kan vi samverka vid samhällsstörningar? Länsstyrelsen bjuder in till Regional samverkanskurs - RSK 2019.

Kursen vänder sig till dig som ingår i kommunens, regionens eller
länsstyrelsens krisorganisation (tjänstemän och politiker), polisens stab eller yttre
ledning, ledningsfunktioner inom räddningstjänst, eller samhällsviktiga aktörer
och näringslivet.

Syftet med kursen är att genom samverkan bidra till ett tryggare Värmland.

Målet med kursen är att du ska få en fördjupad kunskap i stabs- och
ledningsarbete, lära dig om kommunikationens betydelse vid kriser samt vara
med och utveckla former för samverkan vid större samhällsstörningar.

Kursen är nätverksbildande och innehåller föreläsningar, grupparbeten och simuleringsövningar, även på kvällstid.

Du som deltagare är kursens viktigaste resurs.

Utbildningen förutsätter att du bidrar med dina erfarenheter och förbinder dig
att närvara under hela utbildningstiden.

Tid och plats

Kursen är förlagd till Dömle Herrgård i Deje. Den är uppdelad i två steg som
genomförs: 14-16 och 21-22 maj 2019.

Kursen genomförs som internat.

Kursledningen kan behöva prioritera bland inkomna anmälningar för att sammansättningen av kursdeltagare ska bli så bred och så väl anpassad till aktuella övningar som möjligt.

VAR:
Dömle herrgård, Deje.
KOSTNAD:
8 000 kr exkl. moms per deltagare vilket inkluderar helpension och kursmaterial.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 feb 2019

Kontakt