28 nov 2018 klocka 09.30 - 12.00

Uppstartsmöte - Krisberedskapsveckan 2019

Syftet med mötet är att sätta ramarna för krisberedskapsveckan och totalförsvarsdagen 2019, ta vara på lärdomar från tidigare år, samt utveckla krisberedskapsveckan så att den blir ännu bättre.

Målgrupp: beredskapssamordnare kommun och landsting, kriskommunikatörer, frivilligorganisationer, Centrum för Klimat och Sårbarhet KAU.

Program

09.30–10.00 Fika

10.00–10.30 Krisberedskapsveckan 2019

10.30–10.50 Workshop krisberedskapsveckan 2019

10.50–11.00 Summering av workshopen

11.00–11.10 Paus

11.10–11.20 Kort om totalförsvarsdagen 2019

11.20–11.40 Workshop totalförsvarsdagen 2019

11.40–11.50 Summering av workshopen

11.50–12.00 Sammanfattning och avslutning

VAR:
Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatn 5, Karlstad, Lokal: Skogsstjärnan
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 nov 2018

Kontakt