18 dec 2018 klocka 08.30 - 16.00

Händelser med farliga ämnen - CBRNE

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en kostnadsfri seminariedag om samverkan vid händelser med farliga ämnen/CBRNE på Selma SPA i Sunne.

Den regionala samordningsfunktionen, RSF, har till uppgift att främja planering i samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis kring händelser med farliga ämnen. RSF består av representanter från dessa tre organisationer och Länsstyrelsen. En viktig uppgift i arbetet är att utbilda personal som hanterar händelser med farliga ämnen genom att dels ge grundläggande ämneskunskap, dels ge kunskap om samverkande organisationers ansvarsområden vid sådana händelser.

Syfte
Årets seminarium syftar till att ge ökade kunskaper kring hantering av trafikskadehändelser med e-fordon. Dessutom kommer händelsen på Drottninggatan i Stockholm diskuteras ur perspektivet riskmedvetenhet och zon-indelning.

Målgrupp
Seminariet riktar sig till beslutsfattare på skadeplats och bakre ledning. Samt övriga aktörer, yrkesgrupper och organisationer som kan bli involverade vid händelser med farliga ämnen i Värmland eller i planeringen för att minska effekterna av sådana händelser.

Välkomna!

VAR:
Selma Spa, Sunne
KOSTNAD:
Kostnadsfri, frukost, lunch och fika ingår
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 dec 2018

Kontakt