25 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

SMADIT - Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Länsstyrelsen Värmland och Polisområde Värmland erbjuder en utbildningsdag, där syftet är en nystart för SMADIT-arbetet i länet. Dagen innehåller kompetensutveckling, utbyte av erfarenheter samt diskussioner för att komma överens om en gemensam väg framåt i arbetet med att utveckla SMADIT i vårt län.

SMADIT står för ”Samverkan mot alkohol och droger i trafiken” och är ett nationellt arbetssätt som syftar till att minska återfall i rattfylleri genom att erbjuda människor vård för sina alkohol - och/eller narkotikaproblem. SMADIT handlar om att skapa bra samverkan och samarbete mellan polisen, vården och kommunerna och är därför både förebyggande inom alkohol, narkotika och brott såväl som vård och behandlingsinsatser.

I Värmland har SMADIT-arbetet pågått i många år, till en början som en del i samarbetet ”Trafiknyktert Värmland” och senare en del av länets ANDT-förebyggande arbete. Under de år som SMADIT har bedrivits i landet har arbetet förändrats, utvecklats och det finns idag erfarenheter som är viktiga att ta vara på och delge varandra, både det framgångsrika arbetet och de utmaningar som finns.

 

VAR:
Hotell Gustaf Fröding i Karlstad
KOSTNAD:
Ingen avgift. Fika ingår. Anmälan ärbindande och utebliven avanmälandebiteras med 500 kronor.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 sep 2018

Kontakt