15 nov 2018 klocka 09.30 - 16.00

Tobaksfria barn och unga

Välkommen till en dag som gör skillnad! Barns rätt och möjligheter till en tobaksfri uppväxt är beroende av vuxenvärldens insikter och ansvarstagande. Det handlar om lagstiftning, policybeslut, riktlinjer och opinionsbildning. Om samverkan, tillgång till tobaksavvänjning och evidensbaserade metoder för att förebygga tobaksbruk. Alla har en viktig roll och behövs i det tobaksförebyggande arbetet!

Under dagen får du från din arena – från ditt perspektiv – i ditt dagliga arbete som politiker, tjänsteman, skolpersonal, fritidsledare, idrottsledare, verksam inom ideella sektorn, förälder och människa KUNSKAP, INSPIRATION och VERKTYG för att kunna göra skillnad.

Frukostmöte om lagstiftning och verktyg som stöd i ditt arbete som politiker, ledare, chef…

Dagens innehåll

  • Arenor och stödjande lagstiftning
  • Barnets rätt och vuxnas ansvar - Tobakskonventionen och Barnkonventionen
  • Föräldrar och nära vuxnas engagemang och tydlighet
  • Betydelsen av tobaksfri skoltid och hur det kan genomföras
  • Samtalet om tobak gör skillnad
  • Nya tobaksprodukter, e-cigaretter mm
  • Lokalt inslag

Föreläsare: Margareta Pantzar, Maria Nilsson och Vidar Albinsson.

Anmälan senast 6 november.

Utbildningen är kostnadsfri, fika och lunch ingår, aktuellt och nytt material
ingår.

Välkomna med frågor till: lisa.brunzell@liv.se

VAR:
Innovation Park Karlstad, Sommargatan 101 A, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Fika, lunch och aktuellt nytt material ingår.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 nov 2018

Kontakt