30- 31 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Samhällets beroende av hälso- och sjukvårdssektorn

Som en del av projektet – Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland – bjuder Länsstyrelsen Värmland in till en tvådagarsworkshop med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn.

Syftet med dagarna är att få en ökad förståelse för hur hälso- och sjukvårdssektorn fungerar på nationell, regional och lokal nivå, vårt be- roende av läkemedels- och materialförsörjning samt ge ökad kunskap i hur man identifierar samhällsviktig verksamhet inom sektorn.

Upplägg

Dagarna kommer att bestå av en blandning av föreläsningar från aktörer verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn samt till grupparbeten i workshopformat.

Målgrupp

Beredskapssamordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialchef, förvaltnings-, verksamhets- enhetschef eller motsvarande inom vård och omsorg i de 16 värmländska kommunerna och Landstinget i Värmland.

Föreläsare

Inbjudna föreläsare kommer bland annat från: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Landstinget i Värmland och medicinskt ansvarig sjuksköterska från kommun samt privata aktörer inom sektorn.

Avgränsning

Vi kommer att avgränsa denna workshop till att omfatta hälso- och sjukvård, samt till delar av kommunal omsorg.

Välkommen! 

Inbjudan och program Samhällets beroende av hälso- och sjukvårdssektorn Pdf, 402.1 kB, öppnas i nytt fönster.


VAR:
Dömle Herrgård, Deje
KOSTNAD:
Konferensen är kostnadsfri men är efter sista anmälningsdagen bindande – efter det debiteras organisationen med 500 kr för utebliven plats.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 okt 2018

Kontakt