16 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Jordbrukardagen 2018

Edsbergs gård - solceller på taket.

Med fokus på bra affärer med miljönytta!

Vi har bjudit in lantbrukare, rådgivare, forskare och flera olika aktörer verksamma inom ämnet för att dela med sig av erfarenheter och ge de bästa tipsen för att hjälpa dig att ta klivet in i framtiden med energismarta lösningar för din gård.

Välkommen!

Program

Dagen genomförs i samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland, Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Inbjudan och program Pdf, 800.5 kB, öppnas i nytt fönster. PDF

 

09:00 – 09:30 Fika, matsalen Lillerudsgymnasiet

09:30 – 11:00

- Nöbble gård - Så jobbar vi med klimat- och energismarta lösningar för ökad lönsamhet.
Nöbble gård bedriver ekologisk mjölkproduktion med 150 mjölkande kor i en modern och resurseffektiv ladugård. Gödseln från gården går igenom en biogasanläggning innan den återanvänds som rötrest. På ladugårdstaket vilar solpaneler som ägs av privatpersoner och lokala företag, tillsammans i en solförening. Det finns även ett vindkraftverk på gården. Elen som inte går åt säljs på nätet.

- Hugo Westlin från Hushållningssällskapet Väst, solceller i lantbruket och sparsam körning för traktor.
Är solceller på ladugårdstaket lönsamt för lantbruket och hur kan vi köra våra maskiner så effektivt som möjligt? Hugo berättar vad olika investeringar kostar och hur lönsamheten ser ut för olika alternativ och system. Vi får även en prognos om framtiden vad gäller produktion och försäljning av energi på gårdsnivå, samt de viktigaste åtgärderna för att sänka dieselförbrukningen.

11.30 – 13.00 Programmet fortsätter i verkstaden. Information och tid för mingel.

- Representanter från Jordbruksverket och Länsstyrelsen, information om klimatrelaterade investeringsstöd och projekt. - Representanter från banker, så ser bankerna på möjlighet till finansiering av klimatrelaterade investeringar. - Representanter från försäkringsbolag, detta bör man tänka på vid installation. - Representanter för maskinfirmor, eldrivna kompaktlastare bra för både plånboken och miljön (visning).

13.00 – 14.00 Lunch i matsalen

14.00 – 15.00 - Jonas Engström RISE, ökad miljönytta och möjlighet att spara pengar med andra metoder och lösningar för gårdens maskiner.
Jonas Engström jobbar som forskare vid forskningsinstitutet RISE och berättar bland annat om hur dieseltraktorn kan ersättas i jordbruket och vilka alternativa bränslen som finns på marknaden.

15.00 – 15.30 - Höglunda gård Östra Glänne, Edsbergs gård Segersta och Hedås gård Ransäter.
Så utvecklar vi våra gårdar med användning av fossilfri diesel, solel, konverterad panna från olja till förnybart bränsle m.m.

15.30 – 16.00 - Avslutning och sammanfattning.
Med eftermiddagsfika och möjlighet till fortsatt diskussion med några av föredragshållarna och deltagare som varit med under dagen.

VAR:
Lillerudsgymnasiet, Karlstad
KOSTNAD:
120 kronor för lunch och fika
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 okt 2018

Kontakt