08 sep 2018 klocka 10.00 - 16.00

Kulturarvsdagen: kulturreservat Juhola finngård

Juhola finngård, foto B Nesholen

Juhola finngård i Torsby kommun håller byggnader och områden öppna för allmänheten lördagen den 8 september klockan 10:00 – 16:00. Följ med på guidad vandring i kulturreservatet under ledning av Karlstads universitet, hör Värmlands Museum tala om finngårdens byggnader. Länsstyrelsen Värmland informerar om åtgärdsprogrammet för hotade arter samt förvaltning av kulturreservat.

Träffa Juholas byggnadsminnesägare och hör deras berättelse om gården och släkten. Reservatskötare är på plats och berättar om restaurering och underhåll av ett kulturpräglat landskap.

Dagen är en del i Kultursdagen 2018 som äger rum mellan 7 och 9 september med över 350 arrangemang i hela Sverige. I år är dagen en del av Europaåret för kulturarv och firar dessutom 30 år i Sverige.

Varmt välkommen att fira kulturarvsdagen 8 september 2018 i kulturreservat Juhola finngård.

www.raa.se/kulturarvsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om kulturreservatet Juhola finngård

Hållpunkter och samlingsplatser för dagen

10:00-11.30 Temavandring: Kulturlandskap i kulturreservat Juhola finngård. Vi gör en ”tidsresa” i Juholas kulturlandskap. Vi anknyter till gårdens och Finnskogens berättelser och undersöker spår i landskapet från den historiska markanvändningen. Vandringens längd är ca 2 km, men i delvis småkuperad terräng, så tänk på att ha lämpliga kläder och skor! Samlingsplats: parkeringsplatsen i kulturreservat Juhola finngård. Guide: Gabriel Bladh, Professor i Samhällsvetenskapernas didaktik från Karlstads Universitet.

10:30 – 11:00 Information: Vad är ett kulturreservat och hur förvaltar Länsstyrelsen Värmland kulturreservat Juhola finngård? Antikvarie Ulrika Jörnmark, Samhällsbyggnad, Länsstyrelsen Värmland, pratar om kulturreservat och i synnerhet Juhola finngård. Varför blev Juhola finngård ett kulturreservat? Vad är syftet med kulturreservatet? vad har gjorts och vilka framtidsplaner finns? Samlingsplats: gårdstunet vid Juhola finngård.

11:00-16:00 Byggnadsminnet Juhola finngård öppnar. Byggnadsminnesägare Anna Röjdmark och chocholatiere Lotta Sunnås-Everaere finns på plats och berättar om gården och släkten. Försäljning av litteratur och Juhola pralinen. Lotta Sunnås-Everaere levererade Nobelpralinen till Nobelfesten år 2017.

11:30 -12:30 Information om åtgärdsprogrammet för hotade arter, ÅGP: Handläggare Anja Edekrans, Miljöanalys, Länsstyrelsen Värmland, berättar om problemet med minskat antal hävdade ängsmarker i Värmland. Vi får reda på vad som görs inom ramen för ÅGP för att stoppa utvecklingen. Anja berättar också något om vilka växter som finns i Juhola. Samlingsplats: Kokhusåkern

13.30-15.00 Temavandring: Kulturlandskap i kulturreservat Juhola finngård. Vi gör en ”tidsresa” i Juholas kulturlandskap. Vi anknyter till gårdens och Finnskogens berättelser och undersöker spår i landskapet från den historiska markanvändningen. Vandringens längd är ca 2 km, men i delvis småkuperad terräng, så tänk på att ha lämpliga kläder och skor! Samlingsplats: parkeringsplatsen i kulturreservat Juhola finngård. Guide: Gabriel Bladh, Professor i Samhällsvetenskapernas didaktik från Karlstads Universitet.

14:00-15:00 ”I rökstugans land”: Monica Björklund bebyggelseantikvarie från Värmlands Musem berättar om skogsfinsk kultur, unika rökstugor, bastur och rior. Samlingsplats: Inne i rökstugan i Juhola finngård

15:00-16:00 restaurering och skötsel av ett kulturpräglat landskap: Kurt Eide har sedan bildandet av kulturreservat Juhola finngård utfört omfattande restaureringsåtgärder och markvårdsåtgärder i enlighet med beslutet för kulturreservatet och på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland. Kurt är en av de som under längst tid, och på närmst håll, följt utvecklingen av kulturreservatet. Hans erfarenhet och kunskap om Juhola finngård är och har varit en av framgångsfaktorerna i rekonstruktionen av området. Samlingsplats: Gask

Praktisk information

Hur hittar jag till kulturreservat Juhola finngård? Från Torsby, kör via Östmark till Röjdåfors. Här svänger man av norrut mot Mattila/ Bjurberget och från Mattila är det skyltat 2 km till kulturreservatet.

Var finns det parkering? Ett fåtal parkeringsplatser finns i anslutning till Juhola finngård. Parkeringsplatser finns också vid Mattila Fritidsanläggning. Från Mattila till Juhola är det ca 2 km promenadvänlig grusväg.

Var finns det toaletter? I restaurangen vid Mattila fritidsanläggning

Var kan jag äta? Medhavd matsäck

Är området anpassat för personer med funktionsvariationer? Man kan färdas med bil fram till parkeringsplats i kulturreservatet. En mindre grusad väg går från P-plats fram till gårdstun. I övrigt inga tillgänglighetsanordningar.

Kontaktpersoner: Ulrika Jörnmark Länsstyrelsen Värmland 010 224 73 02, Kurt Eide Mattila Fritidsanläggning 0560 250 60

VAR:
Juhola finngård
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt