29 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Skolkonferens: Bättre förekomma än förekommas

Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) och Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en inspirationsdag om att förekomma och förebygga problem kopplade till våldsbejakande extremism i skolans vardag.

Dagen ger dig en djupare förståelse kring våldsbejakande extremism i stort och hur man inom skolan kan förhindra att problem uppstår. Dessutom får du se och diskutera teaterföreställningen Varför så x-trem? med Ung utan Pung.

VEM VÄNDER SIG KONFERENSEN TILL? 
Programmet riktar sig till alla inom skolan; lärare, elevhälsa, skolledning och skolpolitiker. Utöver dessa vänder sig dagen också till tjänstemän och politiker inom kommunledning samt andra intresserade. 

InbjudanPDF
 

VAR: Hotell Gustaf Fröding, Karlstad

KOSTNAD: 350 kr, inklusive fika och lunch

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 sep 2018

Kontakt