20 sep 2018 klocka 09.50 - 15.30

Information om Migrationsverkets ersättningar

Migrationsverket betalar ut ersättningar till kommuner för vissa kostnader avseende asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd. Återsökande av statlig ersättning ställer krav på god kännedom om vilka förordningar som gäller och de förändringar som är aktuella.

För att bringa klarhet i de förordningar och paragrafer som styr ersättningar bjuder Länsstyrelsen Värmland in till ett informationstillfälle där Migrationsverket informerar om ersättningar för kostnader för asylsökande (både vuxna, familjer och ensamkommande barn) och för flyktingar som beviljats uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade (nyanlända).

Dagen riktar sig till dig inom kommun och landsting som arbetar med återsökning och/eller verksamhetsansvar. Begränsat antal platser.

Program

09.30 Kaffe, te och smörgås

09.50 Välkomna!

10.00 Ersättningar som kommun eller landsting är berättigade till för personer under asyltiden, Migrationsverket

12.00 Lunch

13.00 Ersättningar som kommun eller landsting är berättigade till för personer med uppehållstillstånd efter kommunplacering (nyanlända), Erika Fredriksson och Annika Sternlund, Migrationsverket

15.00–15.30 Dagen avslutas

Välkommen med din anmälan!

VAR:
Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Lunch på egen bekostnad. Platsen kan överlåtas. Utebliven plats debiteras med 300 SEK.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 sep 2018

Kontakt