07 jul 2018 klocka 09.30 - 14.00

Kurs om slåtterängar där lieslåtter ingår

Kurs för dig som har anknytning till slåtteräng som finns
med i ängs- och betesmarksinventeringen för Värmlands län. Andra ägare/brukare av ängsmark och andra verksamma i jordbruksföretag är också välkomna i mån av plats.

Under dagen kommer vi att berätta lite om ängens historia och om natur- och kulturvärden i slåtterängar. Vi tittar på särskilda slåtterblommor och provar att slå med lie. Liar finns att låna. Kursledare är Maria Sundqvist, Länsstyrelsen och Mattias Johansson, Karlstad Träd och Landskap.

Anmälan och mer information
Senast 29 juni till Maria Sundqvist på 010-224 72 74 eller maria.sundqvist@lansstyrelsen.se

VAR:
Mjögsjöhöjden, Gunnarskog.
KOSTNAD:
Ingen kursavgift, liar finns att låna.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 jun 2018

Kontakt