11 jul 2018 klocka 09.00 - 16.00

Grundkurs knacklie 

Lär dig att slå och vässa lien i fin ängsmiljö.

Målgrupp
Ägare/brukare av ängsmark samt lantbruksföretagare.

Anmälan och mer information
Senast 29 juni till jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog, sök på kod
3749 eller till Maria Sundqvist på 010-224 72 74 eller maria.sundqvist@lansstyrelsen.se

VAR:
Långban, Filipstad.
KOSTNAD:
Ingen kursavgift, men du behöver ett knacklieblad. Har du inget kan du köpa där för 650 kr inkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 jun 2018

Kontakt