12 okt 2018 klocka 00.00 - 00.00

Utbildning FREDA bedömningsmetoder

Inom ramen för länsstyrelsernas, Socialstyrelsens och Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) uppdrag att ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att arbetet mot våld i nära relationer har Länsstyrelsen tagit fram en utbildning för personer som har i uppdrag att utbilda och ge metodstöd, till sina kollegor och nyanställda, i att använda FREDA-bedömningsmetoder.

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildningsdag som riktar sig till dig inom socialtjänsten, i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län. Du som har erfarenhet av att arbeta med FREDA beskrivning och farlighet. Du ska också ha i uppdrag att utbilda och ge metodstöd till dina kollegor i att använda FREDA-bedömningsmetoder.

Deltagarna kommer att tillägna sig en grund att stå på, för att kunna utbilda sina kollegor i FREDA´s alla delar (kortfrågor, beskrivning och farlighet). Fokus ligger på utbildar- och metodstödjarrollen. Under utbildningsdagen får deltagarna öva på att själv utbilda utifrån ett framtaget utbildningsmaterial.

Det är inte en grundutbildning i våld i nära relation eller i att utreda våldsutsatthet. Däremot förväntas den som deltar att ha kunskaper om mäns våld mot kvinnor, samt våld i nära relationer, samt om våldets konsekvenser. Deltagaren förväntas att ha arbetat med alla tre delarna i FREDA.

Vad är FREDA?

FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta att användas i social-tjänstens arbete mot våld i nära relationer och består av tre instrument och en manual. Utvecklingen av FREDA är ett uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen.

Anmälan

Anmälan sker via mejl till caisa.claydon@lansstyrelsen.se
För mer information kontakta utvecklingsledare/samordnaren för mäns våld mot kvinnor på din Länsstyrelsen Värmland, Isabel Persson, isabel.persson@lansstyrelsen.se, 010-224 73 39.

VAR: Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt