11 sep 2018 klocka 08.15 - 16.40

Rätt att veta!

Bild från www.youmo.se/sprakvalsida

En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet .

 

Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland, Region Värmland och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland & Region Värmland vill därför bjuda in till en dag med kunskapshöjande föreläsningar och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända om dessa viktiga frågor med utgångpunkt från sajten Youmo.se.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Det kan vara personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsledare, familjehem eller liknande.

Utbildningen är kostnadsfri. Deltagarna bjuds på fika och lunch. Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande men kan överlåtas till en annan person.

VAR: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt