16 okt 2018 klocka 10.00 - 16.00

Dopning, maskulinitet och våld i nära relationer

Länsgruppen mot dopning bjuder in till en konferens som belyser och fokuserar på att fördjupa kunskapen om och konsekvenserna av steroidmissbruk samt belyser kopplingen till stereotypa maskulinitetsnormer och våld i nära relation. Länsgruppen mot dopning består av representanter från Landstinget, Polisen, Länsstyrelsen, Karlstad och Torsby kommun samt Värmlandsidrotten.

Minst 30 000 svenskar dopar sig regelbundet, vilket är tre gånger mer än man tidigare trott. Ytterligare 10 000 dopar sig då och då. AAS, anabola androgena steroider medför ökad risk för våldsbrott och impulsiva vredesutbrott – den som missbrukar förändras både fysiskt, psykiskt och socialt. Närstående kan bli utsatta för aggressionsutbrott, svartsjuka, misstänksamhet och våld.

Program

09.30 Registrering och fika
10.00 Inledning, Landshövding Kenneth Johansson och Carina Hertzberg, stf polisområdeschef Värmland.
10.10 Vad vore män utan våld? Peter Söderström Peter belyser kunskap om mäns våld i en bred samhällskontext, visar på kopplingen mellan stereotypa maskulinitetsnormer och mäns våldsutövande, med exempel från idrottens värld och avslutar med att synliggöra hur vi kan arbeta våldspreventivt både strukturellt såväl som på individnivå.
11.30 Våld i nära relationer – Linda Ekman, utredare Polisen och Isabel Persson, handläggare kvinnofrid på Länsstyrelsen, berättar om arbetet i Värmland kring våld i nära relationer och en framtagen handbok.
12.00 Lunch
13.00 Anabola steroider - Idrotts-, samhälls- eller hälsoproblem? Tommy Moberg
Vad är anabola androgena steroider? Vilka fysiska och psykiska biverkningar riskeras vid steroidmissbruk? Kopplingar till grovt våld, grov kriminalitet i samhället, klichéartad maskulinitet och våld i nära relationer.
14.30 Fikapaus
15.00 Respekt, normer och värdegrund inom idrotten. Lars Andersson och Björn Adolfs son, Värmlandsidrotten. Om att utveckla värdegrundsarbetet i föreningar med exempel på vad idrottsrörelsen gör och kan göra för att förbättra arbetet med jämställdhet, respekt och normer.
15.30 Paneldiskussion med dagens föreläsare, moderator Beatrice Högå, verksamhetschef, Brottsförebyggande centrum i Värmland.
16.00 Avslutning

Föreläsare

Tommy Moberg, socionom som arbetat med psykosocial behandling med missbrukare av anabola steroider och som finns med i den tvärvetenskapliga forskargrupp som fokuserat på AAS-missbrukets konsekvenser. Därutöver handleder och utbildar Tommy på högskola, inom skola, socialtjänst, sjukvård, rättsväsendet m.m.

Peter Söderström, fritidspedagog och sociolog som arbetat med behandling av våldsutsatta barn och ungdomar inom Barn och ungdomspsykiatrin. Sedan 2000 har Peter arbetat med jämställdhetsfrågor med fokus på mäns våld mot kvinnor och barn. Peter var sakkunnig i utredningen inför framtagandet av den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor.

VAR: Selma SPA i Sunne

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Anmälan är bindande. Uteblivet deltagande debiteras med 500 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt