13 sep 2018 klocka 09.30 - 16.00

Introduktionsdag "spelberoende"

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk, med tillägg i socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Denna utbildningsdag ger information och tar upp följande frågor:

  • Vad innebär problem med spel om pengar? Hur vanligt är det i samhället och i olika verksamheter?
  • Hur kan vi arbeta förebyggande och på vilket sätt?
  • Hur kan problemspelande vidmakthållas utifrån biologiskt och psykologiskt perspektiv och vad resulterar det i för sociala konsekvenser?
  • Hur upptäcker vi problemspelande och bemöter spelare?
  • Vilka rådgivande, psykopedagogiska och akuta insatser är effektiva vid spelproblem?
  • Vad är likheterna och skillnaderna mellan Hasardspel-syndrom och andra missbruk och beroenden? Vilka andra samsjukliga tillstånd är vanliga?
  • Hur fungerar behandling? Vilka andra insatser kan behövas?

Målgrupp

Personal inom kommunal- och landstingsdriven verksamhet som i sitt arbete möter personer med spelberoendeproblematik eller de som riskerar att få spelproblem.

Föreläsare

Olof Molande, Viktor Månsson, Leg. Psykologer vid Centrum för psykiatriforskning, där de forskar kring metoder för upptäckt och behandling av spelproblem och spelberoende.

Utbildningsdagen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen, Landstinget i Värmland och Värmlands läns Vårdförbund.

Kontaktpersoner

Mimmi Adolfson, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Värmland
mimmi.adolfson@lansstyrelsen.se, 070-302 44 97

Åsa Löfvenberg, Landstingsstrateg Landstinget i Värmland
070-327 88 70

Leif Martinsson, Utvecklingsledare Värmlands läns Vårdförbund
076-828 82 24

VAR: Albatrossen, Karolinen. Våxnäsgatan 10, Karlstad.

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt