14 jun 2018 klocka 09.00 - 21.00

Allemansrätten och kommersiell verksamhet i skyddade områden

Med en växande besöksnäring ökar turistföretagens efterfrågan på attraktiva natur- och kulturmiljöer. Allemansrätten ger möjlighet att driva verksamhet på annans mark. Samtidigt riskerar förtroendet för rättigheten att urholkas om markägarna inte själva har något att vinna eller om verksamheterna medför skador och inte bedrivs på ett hållbart vis. Företag inom turismbranschen vill också få ökad tillgång till skyddade områden av olika slag då de besitter de högsta natur- och kulturmiljövärdena.

Länsstyrelsen har i uppdrag att genom god samverkan med länets aktörer verka för en positiv utveckling av friluftslivet. I detta ligger bland annat att skapa ökade förutsättningar för turismbranschen och att verka för att skyddade områden ska utgöra en resurs för friluftslivet. Klarälvdalens Folkhögskola utbildar framtidens naturturistföretagare och naturvårdare och tillsammans vill vi bjuda in till en kunskapshöjande och inspirerande dag där vi hoppas skapa en framåtsträvande dialog för att främja ett hållbart friluftsliv i Värmland. Det här vill du inte missa! Anmäl dig via länken längst ned på sidan.

Målet med dagen:

  • Att öka kunskapen om allemansrätten och dess möjligheter och utmaningar
  • Att skapa en god dialog
  • Att vi hittar ett sätt att tillsammans arbeta vidare för en hållbar naturturism med goda förutsättningar att verka i Värmland
  • Att tillsammans identifiera frågor som vi behöver jobba vidare med

Målgrupper: Företagare inom turismbranschen, markägare/markägarorganisationer, kommuner, Länsstyrelsen och övriga intresserade.

VAR: Klarälvdalens folkhögskola i Stöllet

KOSTNAD: 350 kr/person. Fika, lunch och middag ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt