06 sep 2018 klocka 08.30 - 13.00

Våldet går inte i pension

Dräneringsträff

Välkomna till en dag om våld mot äldre. Vi vill också uppmärksamma sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur. Det betyder att när någon är utsatt för hot och våld i en nära relation kan även familjens djur vara utsatta. Vi behöver vara uppmärksamma och vi behöver samverka.

Dagen inleds med att Anna Njord, djurskydd Länsstyrelsen Värmland, ger oss information om våld mot djur och hur Länsstyrelsen arbete med djurskydd går till.

Därefter kommer Kerstin Kristensen att föreläsa om våld mot äldre som kan se ut på många olika sätt. Förutom fysiskt våld kan det röra sig om psykiskt och ekonomiskt våld. Även försummelse kan räknas som våld. God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer. Utbildningen fokuserar på vad gäller förövare, våldets uttryck och former samt dess konsekvenser.

Datum och tid
6 september kl.08.30-13.00 (lunch ingår)

Anmälan
Senast 22 augusti till isabel.persson@lansstyrelsen.se . (Anmäl kostbehov och hjälpmedel)

Program för dagen

  • Anna Njord, djurskydd, Länsstyrelsen Värmland.
  • Kerstin Kristensen, utbildningsledare och utvecklingsansvarig Kvinnofridsakademin. Hon har en fil. magister i pedagogik med inriktning utbildningsledarskap. Är certifierad handledare med psykosocial inriktning samt Genusambassadör.

VAR: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8

KOSTNAD: Dagarna är kostnadsfri. Anmälan är bindande men ersättare kan komma.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt