04 dec 2018 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i traumamedveten omsorg

Dräneringsträff

Många barn och ungdomar tvingas uppleva svåra saker, alltifrån
att utsättas för våld eller brist på omsorg till att befinna sig i en
krigssituation. Behovet av traumakunskap och förståelse för
hur trauma påverkar ett barn eller en ungdom är mer aktuell än
någonsin. För dig som möter dessa barn och ungdomar kan ett
traumamedvetet förhållningssätt vara avgörande för att göra
skillnad.

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna människor som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Utbildning i TMO ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på barnet som konkreta verktyg för att kunna möta barn på ett adekvat sätt.Utbildningen sker i samarbete med Personligt Ombud Värmland.

Föreläsare Malin Lindholm
Malin Lindholm är utbildad socionom och läser sista året på psykoterapeut med inriktning KBT. Hon har mer än 15 års erfarenhet av arbete med barn och familjer i socialtjänst, men främst inom barn och ungdomspsykiatrin. Malin är certifierad Marte Meo terapeut och har lång erfarenhet av att leda föräldragrupper som KOMET. Hon arbetar nu på Rädda Barnens psykoterapimottagning (Centrum för barn och ungdomar i svåra livssituationer) där hon möter barn/unga i akut kris.

Anmälan: senast 29/11 via länk på denna sida. OBS UTBILDNINGEN ÄR FULLBOKAD.

VAR: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8

KOSTNAD: Kostnadsfri. Anmälan är bindande men ersättare kan komma.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt