09 apr 2021 klocka 18.00 - 20.00

En föreläsning om betesdjur på naturbete

Välkommen till denna webbföreläsning som arrangeras av Länsstyrelsen i Blekinge!

Birgit Fag, rådgivare på Hushållningssällskapet, föreläser om betesdjur på naturbete med fokus på får och lammproduktion.

VAR: Föreläsningarna sker digitalt via Skype.

KOSTNAD: Att delta är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 apr 2021

Målgruppen är i första hand lantbruksföretag och andra verksamma på landsbygden i Blekinge men i mån av plats är alla välkomna.
För anmälan och mer uppdaterad information följ länken Kalender | Länsstyrelsen Blekinge (lansstyrelsen.se) eller e-posta Sofia Persson, Länsstyrelsen Blekinge.

Kontakt