Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Uppdraget som länsstyrelse och myndighet

Vårt generella uppdrag är att att vara regeringens företrädare i länet, arbeta för samverkan och väl avvägda helhetslösningar samt att ge likvärdig service i hela länet. Det vill säga att tillgodose medborgarnas och företagens förväntan på snabb, rättssäker och enkel service.

Vi ska:

  • verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar,
  • samordna olika samhällsintressen inom länsstyrelsens ansvarsområde,
  • främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd samt underrätta regeringen om vad som händer där,
  • samt att samråda med andra statliga myndigheter i och utanför länet.

Länsstyrelsen Värmlands vision


En hållbar utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar 12:00 - 13:00
1 juli-12 augusti, måndag - fredag 08:00-12:00     

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395