Publiceringsdatum: 15 juni 2018

Direktupphandling av hydrologisk och hydroteknisk utredning

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Lämna anbud senast 2018-08-23. Länsstyrelsen i Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på hydrologisk och hydroteknisk utredning av dikade våtmarker i fyra skyddade områden.

Bakgrund

Under åren 2018-2020 genomför alla länsstyrelser, på uppdrag av regeringen och under ledning av Naturvårdsverket, en satsning på att bevara, återskapa och nyskapa våtmarker i landskapet. Länsstyrelsen Värmland behöver under 2018 upphandla en hydrologisk och hydroteknisk utredning av fyra våtmarker inom skyddade områden. Utredningen ska ligga till grund för Länsstyrelsens arbete med igenläggning av diken och torvgravar.

Inlämnande av offert/anbud

Offert lämnas senast den 23 augusti 2018 till nedanstående adress. Offerten
ska vara giltig tom den 19 september 2018.

Länsstyrelsen Värmland
Verksamhetsstöd
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad

Dokument

Förfrågningsunderlag, (PDF)PDF

Bilaga 1 - Kravspecifikation, (PDF)PDF

Bilaga 2 - Hydrologisk utredning och kontrollprogram - Komosse, (PDF)PDF

Bilaga 3 - Arbetsplan inför restaurering- Kävsjön och Häradssjön, (PDF)PDF

Bilaga 4 - Handledning för hydrologiska beräkningar i GIS, (PDF)PDF

Bilaga 5 - Anbudsformulär, (Word)Word

Bilaga 6- Avtalsutkast, (PDF)PDF

Frågor och svar

Anbudsgivare som anser att något i förfrågningsunderlaget är oklart kan ställa
frågor till Länsstyrelsen i Värmlands kontaktperson Johanna A. Malmgren, johanna.a.malmgren@lansstyrelsen.se

Sista dag för att ställa frågor är 2018-08-14.

Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras på denna sida.

Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit.

Inkomna frågor och svar

Frågor och svar 1,PDF (PDF)

Frågor och svar 2, (PDF)PDF

Kontakt