Publiceringsdatum: 5 juni 2018

Direktupphandling av begagnade tjänstebilar

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Lämna anbud senast 2018-06-19. Länsstyrelsen i Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på begagnade bilar.

Bakgrund

Länsstyrelsen har behov av att köpa tjänstefordon av typen lätt lastbil med kåpa som ska användas som fordon för arbete med skötsel av skyddade områden under
barmarkssäsong, och som fordon för arbete med rovdjurspårning under vintersäsong.

Inlämnande av offert/anbud

Offert lämnas senast den 19 juni 2018 till nedanstående adress. Offerten ska vara giltig tom den 2 juli 2018.

Anbudet ska avges i skriftlig form till:

Länsstyrelsen Värmland
Verksamhetsstöd
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad

Anbudet skall innehålla:

  • Denna förfrågan, med besvarade frågor och ifyllda
    uppgifter
  • Underskrift av anbud
  • Bifogad anbuds-bilaga med väsentlig information om offererat fordon, registreringsnummer samt offererat pris.
  • Anbudsmärkning: Begagnade tjänstebilar
    Anbud 512-4357-2018 (dnr).

Förfrågningsunderlag

Komplett förfrågningsunderlag med uppdrag och villkor, (PDF)PDF

Frågor och svar

Anbudsgivare som anser att något i förfrågningsunderlaget är oklart bör snarast möjligt ställa frågor till Länsstyrelsen i Värmlands kontaktperson Margareta Åkerman, margareta.akerman@lansstyrelsen.se

Sista dag för att ställa frågor är 2018-06-15.

Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras via Länsstyrelsen Värmlands webbplats www.lansstyrelsen.se/varmland.

Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit.

Kontakt