Publiceringsdatum: 28 maj 2018

Uppstallning och transport av omhändertagna katter och hundar

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Lämna anbud senast 2018-06-12. Som ett led i att renodla Polismyndighetens arbete kommer vissa uppgifter att flyttas över till länsstyrelserna från och med 1 juni 2018. Länsstyrelsen behöver därför upphandla tjänster (uppstallning och transport) som behövs i samband med att katter och hundar omhändertas.

Uppstallning och transport av omhändertagna katter

Upphandlingen omfattar tre delområden.

 • Uppstallning, inklusive transport, av katt till egen anläggning.
  Tjänsten omfattar förvaring, tillsyn, skötsel och hämtning av katt där även transport till egen anläggning ingår. Med förvaring, tillsyn och skötsel avses utfodring, rengöring, kloklippning, pälsvård, enklare sjukvård etc. Med transport till egen anläggning avses transport från anvisad plats till leverantörens anläggning. Vid transport ingår i- och urlastning av djur samt infångning av djur som befinner sig i ett avgränsat utrymme som en bostad, stallbyggnad eller liknande. Transport ska ske från den plats uppdragsgivaren anger, till anbudsgivarens egen anläggning.
 • Uppstallning av katt.
  Tjänsten omfattar förvaring, tillsyn, skötsel och hämtning av katt där även intransport. Med förvaring, tillsyn och skötsel avses utfodring, rengöring, kloklippning, pälsvård, enklare sjukvård etc.
 • Transport av katt.
  Tjänsten omfattar transport av katt från, respektive till, den plats Beställaren anger. Vid transport ingår i- och urlastning samt infångning av djur som befinner sig i ett avgränsat utrymme som en bostad, stallbyggnad eller liknande.

Som anbudsgivare kan du lämna anbud på ett eller flera delområden. Länsstyrelsen avser att teckna avtal med flera leverantörer på varje delområde.

Uppstallning och transport av omhändertagna hundar

Upphandlingen omfattar tre delområden.

 • Uppstallning, inklusive transport, av hund till egen anläggning.
  Tjänsten omfattar förvaring, tillsyn, skötsel och hämtning av hund där även transport till egen anläggning ingår. Med förvaring, tillsyn och skötsel avses utfodring, rengöring, kloklippning, pälsvård, enklare sjukvård etc. Med transport till egen anläggning avses transport från anvisad plats till leverantörens anläggning. Vid transport ingår i- och urlastning av djur samt infångning av djur som befinner sig i ett avgränsat utrymme som en bostad, stallbyggnad eller liknande. Transport ska ske från den plats uppdragsgivaren anger, till anbudsgivarens egen anläggning.
 • Uppstallning av hund.
  Tjänsten omfattar förvaring, tillsyn, skötsel och hämtning av hund där även intransport. Med förvaring, tillsyn och skötsel avses utfodring, rengöring, kloklippning, pälsvård, enklare sjukvård etc.
 • Transport av hund.
  Tjänsten omfattar transport av hund från, respektive till, den plats Beställaren anger. Vid transport ingår i- och urlastning samt infångning av djur som befinner sig i ett avgränsat utrymme som en bostad, stallbyggnad eller liknande.

Som anbudsgivare kan du lämna anbud på ett eller flera delområden. Länsstyrelsen avser att teckna avtal med flera leverantörer på varje delområde.

Lämna anbud

Sista dag att lämna anbud är 2018-06-12.

För att skapa en enklare och effektivare handläggning använder Länsstyrelsen i dessa upphandlingar elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. I TendSign finns alla upphandlingsdokument och det är också där anbud ska lämnas.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på TendSign. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.

Komplett förfrågningsunderlag Uppstallningsplatser och transport av omhändertagna katter via (Opic.com) (klicka på HÄMTA UPPHANDLINGSDOKUMENT på sidan för enkel registrering på Tendsign)

Komplett förfrågningsunderlag Uppstallningsplatser och transport av omhändertagna hundar via (Opic.com) (klicka på HÄMTA UPPHANDLINGSDOKUMENT på sidan för enkel registrering på Tendsign)

Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren att använda systemet och att lämna anbud.

Kontakt