Publiceringsdatum: 28 maj 2018

Produktionsbyrå

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Lämna anbud senast 2018-06-12. Länsstyrelsen inbjuder härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ett avtal gällande produktionstjänster.

Bakgrund

Länsstyrelsen Värmland har en central kommunikationsenhet som stöttar hela Länsstyrelsens verksamhet gällande kommunikation. Vi har egen hög kompetens inom flera områden men behöver stärka upp produktionen inom vissa områden. Syftet med kommunikationen är att förenkla och förtydliga vad Länsstyrelsen Värmlands uppdrag är och vad vi står för. Genom att upphandla en produktionsbyrå kan vi välja att hantera uppdrag inom egen organisation eller använda oss av byrån.

Syftet med upphandlingen är att teckna ett avtal med en leverantör som Länsstyrelsen kan vända sig till vid behov av produktion gällande kommunikationsinsatser.

Inlämnande av offert/anbud

Anbuden ska vara inkomna senast 2018-06-12 till:

Länsstyrelsen Värmland
Verksamhetsstöd
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad

Anbudet skall innehålla:

  • Denna förfrågan, med besvarade frågor och ifyllda uppgifter
  • Samtliga bilagor
  • Underskrift av anbud
  • Anbudsmärkning Produktionsbyråtjänster Anbud 100-4276-18.

Förfrågningsunderlag

Komplett förfrågningsunderlag med uppdrag och villkor, (PDF)PDF

Frågor och svar

Anbudsgivare som anser att något i förfrågningsunderlaget är oklart bör snarast möjligt ställa frågor till Länsstyrelsen i Värmlands kontaktperson Frida Olsson, frida.j.olsson@lansstyrelsen.se.

Sista dag för att ställa frågor är 2018-06-04.

Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras via Länsstyrelsen Värmlands webbplats www.lansstyrelsen.se/varmland.

Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit.

Kontakt