Tf. Landshövdingens  

kalender

Visar en översiktsbild av landshövdingens åtaganden för aktuell månad.

September 2019

2.      Islandsdagen, Wermlands Museum med efterföljande mottagning på Residenset

3.      Viltförvaltningsdelegation

4.      Internt arbete

5.      Värdlandsstöd

6.      Internt arbete

9.   C MRV / RLTÖ  Skövde

10.  Skogsprogrammet

11.  Internt arbete

12.  Landshövdingemöte, Stockholm

13.  Värmlandsbänken, Residenset

16-17. Internt arbete

18. Workshop, Värmlands framtid

19. Samhällsråd Värmland

20. Insynsrådet, Residenset

20. Sverigemiddag vid Kungliga slottet, Stockholm

23. Internt arbete

24-25 Miljöövervakningsdagar

26-27 Internt arbete

30. Föredragningar / Ledningsgruppsmöte

29-31 Internt arbete

Med reservation för eventuella ändringar. 

Kontakt