Tf. Landshövdingens  

kalender

Visar en översiktsbild av landshövdingens åtaganden för aktuell månad.

April 2019

1. Enhetsmöte / Ledningsgruppsmöte

2. Möte, Stor Johanns minnesfond

3. Skogsbrandsseminarium / Enhetsmöte

4. Föredragningar

5. Värmlandsbänken i Residenset

8. Personalinformation / Föredragningar / Chefsmöte

9. Interna möten

10. Interna möten

11. Samverkansrådet, Stockholm / Landshövdingemöte

12. Värmlands kommundirektörsnätverk, Sunne

15. Föredragningar /  Ledningsgrupp

16. Geijersamfundet årsmöte, Residenset

17. Introduktionsutbildning för nyanställda / Värmlands Miljö- och klimatråd

18-30. Semester

Med reservation för eventuella ändringar. 

Kontakt