Landshövdingens kalender

Landshövding Kenneth Johansson. Foto: Erik Nygren. 

Visar en översiktsbild av landshövdingens åtaganden för aktuell månad.

 

September 2018

 

3. Möte med överste Peter Hederstedt, chef för Militärregion Väst, MR V, Skövde

4. Regeringens ledarkskapsseminarium, Stockholm

5. Invigning, konferens för Psifos (Psykologer i förskola och skola) Inledning, seminarium Life Vänern Mingel i Residenset för deltagare i seminarium Life Vänern

6. Invigning äldreboende, Storfors

7. Möte, Samhällsråd SWT, Falun

10. Föredragningar / Anförande, Broängskyrkan Kristinehamn, träff för daglediga (pensionärer)

11. Interna möten
Möte, Viltförvaltningsdelegationen Årets företagare, mottagning Residenset

12. Internt arbete

13. Samverkansråd, Stockholm / Landshövdingemöte 

14. Sverigemiddag, Slottet, Stockholm

17. Ledningsgrupp / Föredragningar

18. Interna möten / Internt arbete

19. Möte, Samhällsråd Värmland  / Möte museiföreningen

20 – 22/9 Konferens ENCORE i Herning, Danmark

24. Föredragningar / Delta vid invigningen av MSB:s nya lokaler

25. Riksdagens öppnande, Stockholm

26. Kommunforum
Föreläsning av f.d. sjukhusprästen Daniel Brattgård ”etik och moral-reflektioner över livet”, inledning

27. Möte, Skogsstyrelsen / Möte, Geijersamfundet

28. Möte, Insynsrådet
 
Med reservation för eventuella ändringar. 

För ytterligare information hänvisas till landshövdingens sekreterare Inga-Lill Andersson, telefon 010-224 72 00.

Kontakt