Tf. Landshövdingens  

kalender

Visar en översiktsbild av landshövdingens åtaganden för aktuell månad.

Juni 2019

3. Försvarsmakten i Stockholm

4. Invigning av Östra Bron, Karlstad

Länsmiddag i Residenset

5. Värmlandsrådet 

7. Internt arbete

10. Invigning Valmets nya kontorslokaler

11. Mottagning Lettlands Ambassadör i Residenset 

12. Utvärdering RLTÖ

Garden Party för personalen, Residenset

13. Landshövdingsmöte, Stockholm

14. Prisutdelning, Årets slåttergubbe, Residenset

17-18 Semester

19. Myndighetsträff i Residenset

20. Möte angående Säkerhetsskyddslagen, Stockholm

24. Personalmöte / föredragningar / ledningsgrupp

25. Rikshanteringsrådet i Residenset

26-28. Internt arbete

Med reservation för eventuella ändringar. 

Kontakt