Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövding Kenneth Johansson och länsråd Johan Blom skakar hand på residenset. Foto: Tommy Andersson. 

Landshövding Kenneth Johansson (t.h) skakar hand med länsråd Johan Blom (t.v). Foto: Tommy Andersson

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Värmlands landshövding Kenneth Johansson var tidigare riksdagsledamot för Centerpartiet och sedan 2006 ordförande i riksdagens socialutskott fram till han tillträde som landshövding för Värmland 2012. Kenneth är även ordförande i styrelsen för Socialstyrelsens Donationsråd från 2014.

Tidigare uppdrag är exempelvis ledamot i insynsrådet för Länsstyrelsen i Dalarna, ledamot i insynsrådet för Läkemedelsverket, ledamot i styrelsen för Samhall AB. Under åren 2006-2008 var han ordförande i LSS-kommittén. 1997-2007 satt han som ledamot i Centerpartiets partistyrelse och under ett antal år på 1990-talet som ordförande i socialnämnden och oppositionsråd i Falu kommun. Han har även tidigare varit administrativ chef för Landstinget i Dalarna.

Kenneth Johanssons CV (PDF)PDF
Landshövding Kenneth Johanssons uppdrag (PDF)PDF

Landshövdingens kalender

Landshövding fram till 31 december 2018

Efter sex år, och inför en förlängning från regeringen, har Kenneth tagit beslutet att avsluta sitt förlängda förordnande som landshövding vid årsskiftet 2018/2019.

Kenneth Johansson fortsätter som landshövding i Värmlands län fram till årsskiftet

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Johan Blom är länsråd i Värmlands län sedan 1 maj 2016. Johan kommer närmast från Myndigheten för yrkeshögskolan där han verkat som avdelningschef, men även vikarierande generaldirektör.

Innan sitt arbete på Myndigheten för yrkeshögskolan har Johan bland annat arbetat inom Arbetsförmedlingens organisation som chef på nationell, regional och lokal nivå.

Förordnandet som länsråd sträcker sig från den 1 maj 2016 till den 30 april 2021.

Kontakt