Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Johan Blom tillförordnad landshövdning

Länsråd Johan Blom har av regeringen utsetts till tillförordnad landshövding i Värmland från och med 1 januari 2019 och fram till dess att en ordinarie efterträdare blir klar efter Kenneth Johansson.

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Johan Blom är länsråd i Värmlands län sedan 1 maj 2016. Johan kommer närmast från Myndigheten för yrkeshögskolan där han verkat som avdelningschef, men även vikarierande generaldirektör.

Innan sitt arbete på Myndigheten för yrkeshögskolan har Johan bland annat arbetat inom Arbetsförmedlingens organisation som chef på nationell, regional och lokal nivå.

Förordnandet som länsråd sträcker sig från den 1 maj 2016 till den 30 april 2021.

Från och med 1 januari 2019 och fram till att ny ordinarie landshövding är beslutad är verksamhetschef Bengt Falemo tillförordnat länsråd.

Kontakt