Värmlands läns författningssamling

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling med föreskrifter för bland annat vattenskyddsområden och naturreservat.

Föreskrifter

2018:10 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i samband med sprängning på fastigheten Lindås 1:2, Karlstads kommunPDF

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom anvisad säkerhetszon klockan 10.00 – 14.00 den 26 juni 2018. Förbudet gäller inte Värmlandsgrus AB tillhörig och anlitad personal.
Verksamhet: Hälsoskydd
Löpnummer: 2018:10

2018:9 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet SjögaråsenPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Sjögaråsen. Reservatet ligger ungefär 2 mil nordost om Stöllet i Torsby kommun och omfattar 84 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Verksamhet: Skyddad natur
Löpnummer: 2018:9

2018:8 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Torsby vattenskyddsområdePDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att förklara Torsby vattentäkt inklusive delar av vattentäktens tillrinningsområde som vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet ligger i Röjdans dalgång väster om Torsby tätort.
Verksamhet: Skyddad natur
Löpnummer: 2018:8

2018:7 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Vargtorpets vattenskyddsområdePDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att förklara Vargtorpets vattentäkt med delar av tillrinningsområdet som vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet ligger öster om Storfors tätort, Storfors kommun. Se beslut för områdets geografiska utbredning och zonindelning.
Verksamhet: Skyddad natur
Löpnummer: 2018:7

2018:6 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet BrattknölenPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Brattknölen. Reservatet ligger Torsby kommun och omfattar cirka 58 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Verksamhet: Skyddad natur
Löpnummer: 2018:6

2018:5 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet VästanvikPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Västanvik. Reservatet ligger cirka 7 km sydväst om Torsby tätort och omfattar cirka 57 hektar.
Verksamhet: Skyddad natur
Löpnummer: 2018:5

2018:4 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för tillfällig avlysning av vattenområde vid Mörudden, Hammarö kommunPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att medge användning av vattenskoter för tävling/uppvisning i vattenområde vid Mörudden, Hammarö kommun, under vissa klocktimmar den 27-29 juli 2018. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga till beslutet.
Verksamhet: Sjötrafik
Löpnummer: 2018:4

2018:3 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Nötön-ÅråsvikenPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Nötön-Åråsviken. Reservatet ligger ca 3 mil söder om Kristinehamn och omfattar sedan tidigare ca 2 200 hektar. Den tillkommande delen omfattar ca 14 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bi
Verksamhet: Skyddad natur
Löpnummer: 2018:3

2018:2 Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands länPDF

Beskrivning: I Allmänna föreskrifter och upplysningar. II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa lokala trafikföreskrifter samt begränsad fordonshöjd. III Förteckning över ej numrerade kommunala gator.
Verksamhet: Trafikföreskrifter
Löpnummer: 2018:2

2018:1 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i samband med sprängning på fastigheten Lindås 1:2, Karlstads kommunPDF
Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom anvisad säkerhetszon klockan 10.00 – 14.00 den 13 februari 2018. Förbudet gäller inte Värmlandsgrus AB tillhörig och anlitad personal.
Verksamhet: Hälsoskydd
Löpnummer: 2018:1

2017:27 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Råda stormossePDF
Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Råda stormosse. Reservatet ligger ca 3 km väster om Råda, och omfattar cirka 337 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:26

2017:26 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet MunkmossarnaPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Munkmossarna. Reservatet ligger ca 2km väster om Älvsjöhyttan och omfattar cirka 568 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:26

2017:25 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismPDF
Beskrivning De meddelade föreskrifterna och allmänna råden gäller bland annat för Värmlands län.
Verksamhet Penningtvätt
Löpnummer 2017:25

2017:20 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet ReitoPDF
Beskrivning Reservatet ligger ca 10 km norr om Östmark i Torsby kommun och omfattar cirka 80 hektar.
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:20

2017:18 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1992:13) med föreskrifter för naturreservatet Lurö skärgård inom Säffle kommunPDF
Beskrivning Genom ändringsföreskrifterna övergår tillståndsplikten för att avverka, röja, plantera eller utföra andra ingrepp i skogsbestånden utöver vad som framgår av skötselplanen till ett förbud att avverka skog. Förändringen är begränsad till den del av reservat
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:18

2017:17 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1980:48) med föreskrifter för naturreservatet Millesviks skärgård inom Säffle kommunPDF
Beskrivning Genom ändringsföreskrifterna övergår tillståndsplikten för avverkning, röjning eller andra ingrepp i skogsbestånden till förbjud att avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar. Det tillkommande förbudet återfinns under punkten
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:17

2017:15 Ändring i föreskrifter för naturreservatet Kummelön inom Kristinehamns kommunPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Kummelön. Ändringsföreskrifterna möjliggör uppförande och användning av en eldplats i reservatet.
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:15

2017:14 Föreskrifter för djurskyddsområde på Kyrkholmen, Säffle kommunPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har inrättat ett djurskyddsområde på Kyrkholmen i sjön Värmeln för att ge särskilt skydd åt häckande fåglar på del av fastigheten Björnö 1:8. Följande föreskrifter ska gälla för området.
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:14

2017:13 Sammanställning enligt trafikförordningen över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands länPDF
Beskrivning Denna sammanställning ersätter sammanställningen i 17 FS 2017:9, som därmed upphör att gälla.
Löpnummer 2017:13

2017:12 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet NordmarksmyrarnaPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Nordmarksmyrarna. Reservatet ligger cirka 15 km nordväst om Filipstads tätort och omfattar cirka 252 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:12

2017:11 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet NordsjöskogenPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Nordsjöskogen. Reservatet ligger cirka 16 km nordöst om Ekshärads tätort i Hagfors kommun och omfattar cirka 64 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:11

2017:07 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet TegsnäsetPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Tegsnäset. Reservatet ligger ca 16 km öster om Årjäng och omfattar cirka 223 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:7

2017:06 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Stor-ÄlgsjönPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Stor-Älgsjön. Reservatet ligger 12 km sydväst om Storfors tätort i Storfors och Kristinehamns kommuner och omfattar cirka 272 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till beslutet.
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:6

2017:05 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet KloftenPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Kloften. Reservatet ligger i Eda kommun, 8,5 kilometer sydost om Koppom. Den tillkommande delen omfattar cirka 75 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:5

2017:04 Länsstyrelsen i Värmlands län föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Lurö SkärgårdPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Lurö Skärgård. Reservatet ligger i Vänern ca 20 km söder om Säffle tätort och i Säffle kommun. Den tillkommande delen omfattar cirka 75 hektar.
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:4

2017:03 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för naturreservatet ÖjersbynPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Öjersbyn. Reservatet ligger ungefär 8 km sydväst om Töcksfors tätort i Årjängs kommun och omfattar cirka 144 hektar.
Verksamhet Skyddad natur
Löpnummer 2017:3

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-01-Naturreservatet-Byamossarna.pdf 761.5 kB 2018-05-08 14.21
2016-02-Naturreservatet-Erola.pdf 718.9 kB 2018-05-08 14.21
2016-03-Naturreservatet-Krokstadon.pdf 1.2 MB 2018-05-08 14.21
2016-04-Naturreservatet-Gockooarna.pdf 880.9 kB 2018-05-08 14.21
2016-06-Naturreservatet-Fridensborgshojden, Storfors kommun.pdf 824.6 kB 2018-05-08 14.21
2016-10-Naturreservatet-Tippmyren.pdf 774.6 kB 2018-05-08 14.21
2016-14-Naturreservatet-Tegen.pdf 150.4 kB 2018-05-08 14.21
2016-15-Foreskrifter-Naturreservatet-Dalstorps-skogar.pdf 746.5 kB 2018-05-08 14.21
2016-17-Naturreservatet-Bergs-klatt.pdf 234.9 kB 2018-05-08 14.21
2016-18-Naturreservatet-Torgilsrudsalven-Eda-kommun.pdf 220.5 kB 2018-05-08 14.21
2016-19-Naturreservatet-Mulldusen-Torsby-kommun.pdf 236 kB 2018-05-08 14.21
2016-20-Vattenmyndigheten-for-Vasterhavets-vattendistrikts-foreskrifter-14-FS-201658.pdf 211.6 kB 2018-05-08 14.21
2015-02-Naturreservatet-Erola.pdf 718.9 kB 2018-06-20 13.59

Kontakt