Publiceringsdatum: 2 juli 2018

Eldningsförbud utomhus i Värmlands län

Grillstad ute i skogsmiljö

Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud. Förbudet omfattar hela Värmlands län från och med 3 juli, klockan 08.00, och varar tills vidare. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar och motsvarande anordning på egen tomtmark.

Förtydligande om eldningsförbudet, 5 juli 2018

Det råder sedan 3 juli eldningsförbud i Värmlands län. Förbudet gäller tills vidare. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Undantag medges även för naturvårdsbränning om särskilda villkor är uppfyllda.

Med den egna tomten avses en trädgårdstomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

  • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
  • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser.

Var extra försiktig med hur du fimpar cigaretter och när du parkerar ditt fordon, katalysatorn kan antända underlaget.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 7 § förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor att förbjuda all eldning utomhus i Värmlands län. Eldning utomhus är endast tillåten på egen tomt i trädgårdsgrill och motsvarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag.

Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet.

Affisch med information om innerbörden av eldningsförbudPDF  

Nyhet, publicerad 2 juli 2018

Eldningsförbudet gäller från klockan 08.00 den 3 juli 2018 och gäller tills vidare.

Beslut om eldningsförbud (PDF)PDF

Bilaga 1 Villkor för naturvårdsbränning (PDF)PDF

Undantag medges även för naturvårdsbränning om vissa villkor är uppfyllda (bilaga 1 till beslutet). Räddningstjänsten eller Länsstyrelsen kan fatta beslut om att en naturvårdsbränning inte får genomföras om villkoren inte bedöms uppfyllda eller på grund av andra skäl.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Vid frågor kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun. Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas även av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.

Ett bra sätt att informera sig om brandrisken är att ladda ner MSB:s app Brandrisk ute.

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandrisk-ute/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandriskprognos - 5 dygn (SMHI.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt