Publiceringsdatum: 23 maj 2018

Eldningsförbud utomhus i Värmlands län

Grillstad ute i skogsmiljö

Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud. Förbudet omfattar hela Värmlands län från och med 24 maj, klockan 08.00, och varar tills vidare. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar och motsvarande anordning på egen tomtmark.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 7 § förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor att förbjuda all eldning utomhus i Värmlands län. Eldning utomhus är endast tillåten på egen tomt i trädgårdsgrill och motsvarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.

Tillägg som träder i kraft kl. 08.00 den 26 maj
Undantag medges även för naturvårdsbränning om vissa villkor är uppfyllda. Räddningstjänsten eller Länsstyrelsen kan fatta beslut om att en naturvårdsbränning inte får genomföras om villkoren inte bedöms uppfyllda eller på grund av andra skäl.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Vid frågor kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun. Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas även av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.

Ett bra sätt att informera sig om brandrisken är att ladda ner MSB:s app Brandrisk ute.

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandrisk-ute/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eldningsförbudet gäller från klockan 08.00 den 24 maj 2018, samt med tillägget om förtydligande om naturvårdsbränning från klockan 08.00 den 26 maj och gäller tills vidare.

Beslut om eldningsförbud inklusive bilaga (ersätter tidigare beslut) (PDF)PDF              

Kontakt