Publiceringsdatum: 15 maj 2018

Sökbara 33,6 miljoner till bredbandsutbyggnad

Person i hängmatta som läser på surfplatta

Länsstyrelsen i Värmlands län utlyser 33,6 miljoner kronor i fyra utlysningar till fyra geografiska områden i länet för bredbandsutbyggnad. Ansökningsperiod för utlysningarna är 14 maj och löper till och med den 29 juni 2018.

Vilka områden kan man få stöd för

De geografiska områden som prioriterats i utlysningarna är kommunerna i nedanstående tabell. Man kan endast söka stöd för de områden som är markerade på kartan inom respektive kommun. Se kartor för stödbara områden.

Stödbara områden för denna utlysning

Utlysning

Avser

Sökbart stödbelopp

Stödbara områden

Eda

Eda kommun

10,0 mkr

KartaPDF

Filipstad norr

Filipstads kommun

4,6 mkr

KartaPDF

Grums

Grums kommun

6,0 mkr

KartaPDF

Hagfors

Hagfors kommun

13,0 mkr

KartaPDF

Kontakt