Jobba hos oss

Vill du arbeta på Värmlands mest mångsidiga myndighet?

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du trivas och göra nytta hos oss på Länsstyrelsen.

Lediga tjänster

Våra aktuella rekryteringar och lediga tjänster. Vi använder tjänsten Offentliga Jobb som är en rekryteringstjänst för lediga jobb inom stat och offentlig sektor.

 • Arkivarie/registrator

  Alla myndigheter är ansvariga för att bevara sin information. Detta är reglerat i Tryckfrihetsförordningen, arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskrifter...
 • Länsjurist

  Rättsfunktionen handlägger överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Vidare handlägger...
 • Handläggare vattenskyddsområden

  Dricksvattenfrågorna blir allt viktigare i samhället och vi söker en person som vill bidra till att vi har dricksvatten av god kvalitet i Värmlands län. Du...
 • Kontrollant lantbruksdjur

  Arbetet innebär djurkontroller, exempelvis märkning, journalföring och ekologisk djurhållning, inom jordbruksstöden. Till kontrollarbetet hör också...
 • Naturvårdshandläggare

  Du kommer att ingå i arbetsgruppen Naturtillsyn som består av 6 medarbetare. Gruppen arbetar i huvudsak med handläggning och tillsyn av naturvårdsärenden enligt...

I korthet

Antal anställda: cirka 220 personer.

Yrken hos oss: jurist, biolog, agronom, samhällsvetare, arkitekt, kommunikatör, webb, veterinär, ingenjör, arkeolog, ekonom, statsvetare, administratör, arkivarie, geolog, personalvetare, m.fl.

Utbildningsvägar: Högskole- eller universitetsutbildning inom våra yrkesområden.

Rekryteringsbehov: Vi har alltid behov av kompetent och välutbildad personal.

Examensarbete och praktik

I den mån vi har plats och möjligheter så tar vi gärna emot praktikanter eller studenter som genomför examensarbeten.

Vi annonserar även våra praktikplatser och examensarbeten på Karlstads universitets Uppdragsbörsen - www.kau.se/uppdragsborsenlänk till annan webbplats.

Uppdragsbörsen är öppen för alla.

Kontakt

HR

Rekrytering och personalfrågor