Tillgänglighet för lansstyrelsen.se/varmland

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur lansstyrelsen.se/varmland uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från lansstyrelsen.se/varmland i något annat format, till exempel Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Förmulär för att rapportera brister


Ange webbadress/URL

Beskriv problemet så utförligt som möjligt.
Kontaktuppgifter (frivilligt)
Kontaktuppgifter (frivilligt)För att åtgärda bristen kan vi behöva mer information från dig. Lämna gärna dina kontaktuppgifter så återkommer vi om vi behöver mer uppgifter om den upplevda bristen.

Anmäl bristande tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Delar av menyn och sidhuvudet blir svårtillgängligt vid 200 procent textzoom.
 • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.
 • Vissa filmer på webbplatsen saknar textning och syntolkning.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • På vissa sidor finns det länkar där samma länktext används för olika destinationer. Det gäller till exempel ingångssidor som listar länkar till undersidor som samtidigt även listas i navigeringsmeny.
 • Ett antal dokument publicerade innan den 23 september 2020 är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Dessa problem gäller framför allt vissa rapporter och grafiska publikationer. Bristerna är av olika art och de aktuella dokumenten har varierade problem: taggar, alternativ text till bilder och grafik, dokumenttitel, läs- eller tabbordning kan i vissa delar vara felaktig. När det gäller tabeller i dokument kan det saknas rubriker och vara för komplicerade.
 • Vissa äldre dokument som finns tillgängliga för nedladdning vid naturreservatssidor kan vara inskannade vilket gör att dokumenten inte kan läsas av uppläsningsprogram och kan vara svåra att läsa på skärmen vid förstoring.
 • Bilder i vissa PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Utgivna författningar (PDF-dokument) har alla textstycke "Utkom från trycket" som tolkas som bild och saknar då alternativtext för figurer.
 • Filmklipp som vi publicerat på webbplatsen före den 23 september 2020 kan i vissa fall sakna syntolkning och i vissa fall sakna textning.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga och utan synförmåga

 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Vissa bilder på webbplatsen innehåller text.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 kan sakna syntolkning.
 • Det finns filmer som laddats upp före lagkravet som inte har undertexter vilket innebär att alla inte kan tillgodogöra sig innehållet.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade digitala kartor.

Problem vid användning utan hörsel

 • Vissa filmklipp som vi publicerat på webbplatsen före den 23 september 2020 kan i vissa fall sakna textning.

Förbättring av tillgängligheten 

Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för uppladdade dokument. Blanketter i PDF som används vid ansökan eller anmälan vid olika tjänster blir färre i antal. Vid gällande redogörelse är det färre än tjugo aktiva blanketter på webbplatsen. Ett fåtal blanketter som används är från en annan myndighet eller organisation vilka vi inte i dagsläget kan tillgänglighetsanpassa. Gäller till exempel blanketter för ersättning vid viltskador. Majoriteten av våra tjänster är e-tjänster eller HTML-formulär på webbplatsen.

Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt. Vi prioriterar åtgärder utifrån vilka dokument som är mest aktiva och aktuella på vår webbplats.

Vi kommer att fortsätta förenkla texterna på webbplatsen.

Så har vi testat webbplatsen

Vi gör löpande intern kontroll av webbplatsen innehåll samt har och låtit konsult testa och utveckla webbplatsens tekniska tillgänglighet.

Senaste bedömningen av webbplatsens innehåll gjordes 22 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 29 maj 2018
Redogörelsen uppdaterades senast 22 september 2020.

Kontakt