Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Urvalskriterier och bedömningsgrunder används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Jordbruksverkets ansökan är nationell och därför är det bra om du skickar med nedan ”Bilaga: Regionala urvalskriterier företagsstöd” till din ansökan (via Jordbruksverkets e-tjänst).

Läs igenom regionala urvalskriterier och bedömningsgrunderna och skriv en kort motivering (i bilagan) till de villkor du anser att du uppfyller.

Bilaga: Regionala urvalskriterier företagsstöd: Ökad konkurrenskraft i jordbruk och trädgård, version 2021/2022 (Word) Word, 17.4 kB.

Beslutsomgång och särskilda utlysningar under 2022

Länsstyrelsen har beslutat att hålla en beslutsomgång under 2022 samt rikta stöd i olika utlysningar till investeringar för trädgårds- och biodlarföretag samt för täckdikning och strukturkalkning.

För att omfattas av beslutsomgången 2022 skall ansökan vara inskickad till Länsstyrelsen senast den 1 april 2022. Utlysningarna för Täckdikning och Strukturkalkning håller öppet den 1-28 februari 2022 medan utlysningen för ”Trädgårds- och biodlarföretag” pågår under perioden 1 februari-31 mars 2022.

Mer information om stödet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utlysning av investeringsstöd för täckdikning

Länsstyrelsen Värmland kommer att hålla en utlysning under februari månad 2022 för att söka investeringsstöd för täckdikning. Länsstyrelsen har avsatt ca 5,3 miljoner kronor i utlysningen, i enlighet med fördelningsbeslut för förstärkningen i programändring 8.

Målgrupp

Jordbruksföretagare i Värmlands län som ska investera i täckdikning.

Datum för ansökan

Du kan söka investeringsstöd för täckdikning under perioden 1–28 februari 2022. Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Hur mycket kan jag få i stöd

Du kan få högst 30 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Det kan gälla kostnader för nytt material och köp av tjänster samt planering och genomförande av åtgärden. Men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster samt täckdikningskartor eller drönarfoto. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du haft innan ansökan skickats in.

Utlysningen för täckdikning är öppen 1-28 februari 2022.

Utlysning av investeringsstöd till trädgårds- och biodlarföretag

Länsstyrelsen Värmland kommer att hålla en utlysning under februari månad 2022 för att trädgårds- och biodlarföretag kan söka investeringsstöd. Länsstyrelsen har avsatt 3,0miljoner kronor i utlysningen,

Målgrupp

Trädgårds- och biodlarföretag i Värmlands län som ska investera i insatser som omfattas av regelverket för åtgärden ökad konkurrenskraft.

Datum för ansökan

Du ska söka investeringsstödet under perioden 1 februari - 31 mars 2022. Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Hur mycket kan jag få i stöd

Du kan få 40% stöd för kostnader för av nytt material och köp av tjänster för planering och genomförande av åtgärden.

Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du haft innan ansökan skickats in.

Utlysningen för trädgårds- och biodlarföretag är öppen 1 februari - 31 mars 2022.

Utlysning av investeringsstöd för strukturkalkning

Länsstyrelsen Värmland kommer att hålla en utlysning under februari månad 2022 för att söka investeringsstöd för strukturkalkning. Länsstyrelsen har avsatt 0,61 miljoner kronor i utlysningen, i enlighet med fördelningsbeslut för förstärkningen i programändring nr 8

Målgrupp

Jordbruksföretagare i Värmlands län som ska investera i strukturkalkning.

Datum för ansökan

Du ska söka investeringsstöd för strukturkalkning under perioden 1-28 februari 2022. Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Hur mycket kan jag få i stöd

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Det kan vara kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande av åtgärden, men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Utlysningen för strukturkalkning är öppen 1-28 februari 2022.

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter, undantaget strukturkalkning.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

För att omfattas av beslutsomgången 2022 måste ansökan ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 april 2022. Om du redan har en öppen ansökan inne så omfattas den av beslutsomgången.

Utlysningarna för Täckdikning och strukturkalkning pågår under perioden den 1 – 28 februari 2022 medan utlysningen för Trädgårds- och biodlarföretag är öppen mellan den 1 februari - 31 mars 2022.

Länsstyrelsen Värmland har även beslutat att hålla en utlysning för investering i kalkfilterdiken. Mer information om den utlysningen.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Kontakt

Stöd inom landsbygden - Landsbygdsprogrammet

Christina Lindström

Handläggare (investeringar för landsbygdsutveckling)

Torbjörn Eliasson

Handläggare (förädlingsstöd, startstöd, investeringsstöd, energi - jordbruksföretagare)

Frågor kring utbetalningar

Anne-Marie Gustafsson

Handläggare

Postadress

(för exempelvis utbetalningar av stöd inom landsbygdsprogrammet)

Länsstyrelsen Värmland
Regional Utveckling, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad