Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd till jordbruksföretagare

Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

Ny jordbrukspolitik 2023‑2027

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Det innebär förändringar för stöden till jordbruksföretagare.

Ny jordbrukspolitik 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Förlängning av landsbygdsprogrammet 2021-2022

Den 22 december 2020 fattade regeringen beslut om landsbygdsprogrammets innehåll och budget för åren 2021 och 2022.

Programmet ska skickas till EU-kommissionen för godkännande innan Jordbruksverket kan öppna stöden för ansökan. Just nu pågår EU-förhandlingar om de olika EU-reglerna som styr landsbygdsprogrammet. Det är först när dessa är beslutade som Sverige kan skicka in det ändrade programmet till EU-kommissionen.

Regeringen har fattat beslut om att vissa stöd ska tillföras pengar under förlängningsåren 2021-2022. Stöden kommer troligtvis att vara möjliga att söka från februari-mars 2021. Se vilka stöd via Jordbruksverket.se.

Förlängning av landsbygdsprogrammet 2021-2022 (Jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Energieffektivisering och energigrödor

Vill du effektivisera energianvändningen i din jordbruks- eller trädgårdsverksamhet? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Vill du börja förädla jordbruksprodukter till livsmedel och skapa fler jobb på landsbygden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader

Vill du öka din försäljning av förädlade produkter på den lokala marknaden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Investeringsstöd till biogasproduktion

Vill du börja producera biogas i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Investeringsstöd till förnybar energi

Vill du börja producera förnybar energi i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

Jordbrukarstöd via SAM Internet

I e-tjänsten SAM Internet söker du jordbrukarstöd. Du söker stöden under perioden 9 februari – 13 april. Du kan göra ändringar av din ansökan i SAM Internet till och med den 15 juni.

I SAM Internet söker du de här jordbrukarstöden:

 • gårdsstöd
 • förgröningsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • miljöersättningar
  • betesmarker och slåtterängar
  • restaurering av betesmarker och slåtterängar
  • fäbodar
  • minskat kväveläckage
  • skyddszoner
  • skötsel av våtmarker och dammar
  • vallodling
 • ersättningar för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
 • kompensationsstöd
 • nationellt stöd för gethållning, smågrisproduktion och potatis-, bär- eller grönsaksodling
 • djurvälfärdsersättningar
  • extra djuromsorg för får
  • extra djuromsorg för suggor
  • utökad klövhälsovård för mjölkkor.

Stängsel mot rovdjur

Stöd till miljöinvesteringar för stängsel mot rovdjur finns till för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur. Du får 50 kronor per meter godkänt stängsel och kan endast få stöd för de typer av stängsel som rekommenderas av Viltskadecenter.

Krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som fått kostnadsökningar till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt krisstöd.

Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak

Vill du minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak i ditt jordbruk? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Startstöd till unga lantbrukare

Är du under 40 år och har precis startat eller tagit över ett företag inom jordbruk eller trädgård? Då kan du söka det här startstödet.

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden.

Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Kontakt

Jordbrukarstöd

Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor om stöden?
Ringa oss på vår stödtelefon. Vi har öppet från 09:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:00.

Du kan även skicka e-post.


Postadress till Länsstyrelsen för alla brev som gäller jordbrukarstöden:

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Jordbrukarstöd
651 86 Karlstad

Stöd inom landsbygden - Landsbygdsprogrammet

Christina Lindström

Handläggare (investeringar för landsbygdsutveckling)

Torbjörn Eliasson

Handläggare (förädlingsstöd, startstöd, investeringsstöd, energi - jordbruksföretagare)

Frågor kring utbetalningar

Anne-Marie Gustafsson

Handläggare

Postadress

(för exempelvis utbetalningar av stöd inom landsbygdsprogrammet)

Länsstyrelsen Värmland
Regional Utveckling, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad