Utbetalning av stöd du sökt 2015-2022

Här hittar du information om hur du ansöker om utbetalning för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar du sökt inom Landsbygdsprogrammet åren 2015–2022.

Du som har fått beslut om stöd ansöker om utbetalning hos Jordbruksverket. Det gäller följande stöd:

  • Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden
  • Samarbeten för nya jobb på landsbygden
  • Stöd till bredbandsutbyggnad
  • Energieffektivisering och energigrödor
  • Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak
  • Startstöd till unga lantbrukare
  • Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård
  • Miljöinvestering våtmarker och dammar - biologisk mångfald
  • Miljöinvestering våtmarker och dammar - vattenkvalitet

Ovanstående stöd är inte öppna för nya ansökningar om stöd. För de stöd inom Landsbygdsprogrammet som fortfarande är öppna för nya ansökningar även under 2023 görs ansökan om utbetalning på samma sätt men där finns mer information under respektive sida.

Ansök om utbetalning

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Där laddar du även upp dina underlag.

För Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar samt Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar ansöker du om utbetalning i SAM Internet.

Registrera utgifter

Jordbruksverket har en guide om hur du registrerar dina utgifter och ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

Guide för ansökan om utbetalning, pdf Länk till annan webbplats.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

E-post

Telefon

Ring Länsstyrelsens växelnummer 010-224 70 00 för att kopplas till rätt person.

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss