Stöd till röjning och restaurering av betesmarker och slåtterängar 2015-2023

Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av röjning eller restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden.

Under 2023 kommer det att finnas olika stöd att söka beroende på vilken åtgärd du vill göra. Just nu är dock endast ett stöd möjligt att söka.

Miljöinvestering för engångsröjning av betesmark

Om marken är måttligt igenväxt och röjningen blir klar på ett år kan du under 2023 söka miljöinvestering för engångsröjning av betesmark. Stödet finns till för att öka natur- och kulturvärdet på betesmarker och slåtterängar som idag är delvis igenvuxna. Du kan få stöd för engångsröjning om det bidrar till att den röjda marken sedan kan uppfylla kriterierna för miljöersättningar för ängar eller beten med särskilt rika naturvärden, eller som behöver särskild skötsel.

Vem kan få stöd?

  • Lantbrukare.
  • Andra markförvaltare.

Du som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att utföra åtgärden.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

Du får 5 000 kronor per hektar.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Mer information om stödet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd, utan endast en bekräftelse på att din ansökan är inskickad.

Påbörja investeringen innan beslut

Vill du påbörja din miljöinvestering innan du fått beslut om stöd? Kontakta oss på Länsstyrelsen och be om ett skriftligt startbesked. Se även till att du har annan finansiering, om du inte skulle få stödet.

Om du påbörjar investeringen utan startbesked kan vi behöva avslå din ansökan.

Ansök om utbetalning

När du söker utbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Du kan få din utbetalning av stödet först när länsstyrelsen har gjort en slutbesiktning och godkänt din miljöinvestering. Vid slutbesiktningen kontrollerar länsstyrelsen att du gjort den investering du sagt att du ska göra

Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar, startår 2015-2020

Stödet är inte öppet för nya ansökningar, men om du har ett beslut om restaurering som startade 2019 eller 2020 löper din restaurering på i fem år enligt den plan du fått från Länsstyrelsen.

Villkor och utbetalning

Årlig utbetalning söks i SAM-ansökan. Du kan få upp till 3 600 kronor per hektar. För att få full ersättning måste samtliga villkor följas varje år under femårsperioden. Det innebär att du måste följa villkoren som gäller oavsett om du söker utbetalning eller inte. Jordbruksverket betalar inte ut belopp som är lägre än 1 000 kronor.

Om du inte följer det du åtagit dig kan du bli tvungen att betala tillbaka ersättningen. Länsstyrelsen har möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till tio år efter utbetalningen.

När du är klar med ditt arbete på marken gör Länsstyrelsen en slutbesiktning för att kontrollera att du har följt planen. Efter besiktningen ska du sköta restaureringen i minst fem år enligt de villkor som finns.

Mer information om stödet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar från 2023

Från och med 2023 har Naturvårdsverket fått ansvar för vissa miljöåtgärder som tidigare ingick i Landsbygdsprogrammet 2014-2020. En av de ersättningarna är stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar.

Mer information om ersättningar till åtgärder i odlingslandskapet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

E-post

Telefon

Maria Sundqvist

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss